5

Дослівний переклад edge у цих прикладах як «край» — груба помилка. Cutting edge, leading edge та bleeding edge у вказаному автором теми контексті — це нерозривне поняття, не пов’язане напряму з краєм, а використовується в метафоричному сенсі. Ось що каже про них словник Колінза (кембридзький та оксфордський практично не відрізняються в цих тлумаченнях): ...


2

(something) of interest вказує на предмет дослідження чи обговорення. Залежить від контексту і не має прямого перекладу українською. Однак, має набір більш розповсюджених визначень, такі як point of interest у туризмі, що може означати місця, цікаві для туристів. Person of interest у розмові поліцейських може вказувати на підозрюваного. Area of interest під ...


2

У статті, посилання на яку дав Yola, Are You on the Cutting Edge or the Bleeding Edge?, автор пояснює різницю метафор "Cutting Edge" та "Bleeding Edge". За його словами1, обидва вирази - це назви різних частин ножа: Cutting edge - лезо або ріжучий край (4); Bleeding edge - вістря або носок (3). Відповідно автор проводить різницю між &...


1

Матриця простежності вимог. Простежність утворив за аналогією з перевірність. І виявляється, що таке слово вже є у словнику: traceability 1. відсте́жність, просте́жність 2. трасо́вність


1

У фейсбук-групі «Український переклад» пропонують «рушії організації». Варіант від мене — «організаційні рушії». Приклади вживання словосполучення: Екзекутива ствердила, що секретарі та організатори відділів і новостворений Відділ продажу забезпечення є необхідними для УНСоюзу як паралельно діючі організаційні рушії. // Стаття «УНСоюз виплатить понад ...


1

Можна перекласти дослівно - організаційні уможливлювачі. Ось кілька прикладів вживання слова уможливлювач: Адміністрація як надавач послуг, уможливлювач та добрий приклад культури підприємництва. Вони вчаться страхові, великому уможливлювачу згубних традицій. Вчитель — ​головний уможливлювач усіх реформ.


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible