New answers tagged

1

Власне mute можна перекласти як німий або, щоб було дієслово, знемовити. Але якщо треба ще й антонім, то тоді на думку спадають лише мовний/безмовний.


4

На мою думку, найкращим питомим терміном є обліківка. Спробую обґрунтувати разом з протиставленням іншим питомим варіантам. Чому обліківка замість обліковка? (на додачу до вже згаданого коментаря проф. О. Пономаріва) згідно з пунктом 12 §32 розділу "Правопис суфіксів" українського правопису 2019, перевага надається суфіксам -івк-(а) (-ївк-(а): -...


0

План комплектування штатом/персоналом. Комплектування має ту перевагу, що його можна розглядати як те, що включає і наймання, і звільнення. Також можна план вербування персоналу. Так буде менше омонімів. Також можна зробити, щоб було слово в слово як в оригіналі: План керування вербуванням.


0

Словник e2u подає: near-critical a майже критичний. near-critical ма́йже крити́чний, білякрити́чний, близьки́й до крити́чного зна́чення Я б обрав білякритична, бо одним словом.


3

Пропоную манівець. На e2u: Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) workaround = манівець {?}, тимчасове рішення {?} СУМ: МАНІВЦІ, ів, мн. (одн. манівець, вця, чол.). Кружний, обхідний шлях.


1

Межі проєкту Заявлені межі проєкту Відлікові межі Розповзання меж План ... межами Ще можна було б використати кордони. scope [skɘʋp] n 1. межі, рамки; 2. масштаб, розмах, сфера, поле (діяльності); 3. можливість, простір, свобода (дій); 4. кінцева мета; задум; основна ідея; Варіантів хоч греблю гати.


1

Пропоную потенціал ризику. Тут може виникнути питання - чому потенціалом варто вважати саме ймовірність помножену на втрати. Для того, щоб точніше вказати які саме втрати ми маємо на увазі під потенціалом можна використовувати реальний потенціал ризику абсолютний потенціал ризику Де РПР = АПР * (ймовірність настання). І вважати потенціал ризику синонімом ...


1

Матриця простежності вимог. Простежність утворив за аналогією з перевірність. І виявляється, що таке слово вже є у словнику: traceability 1. відсте́жність, просте́жність 2. трасо́вність


2

У статті, посилання на яку дав Yola, Are You on the Cutting Edge or the Bleeding Edge?, автор пояснює різницю метафор "Cutting Edge" та "Bleeding Edge". За його словами1, обидва вирази - це назви різних частин ножа: Cutting edge - лезо або ріжучий край (4); Bleeding edge - вістря або носок (3). Відповідно автор проводить різницю між &...


3

(something) of interest вказує на предмет дослідження чи обговорення. Залежить від контексту і не має прямого перекладу українською. Однак, має набір більш розповсюджених визначень, такі як point of interest у туризмі, що може означати місця, цікаві для туристів. Person of interest у розмові поліцейських може вказувати на підозрюваного. Area of interest під ...


Top 50 recent answers are included