New answers tagged

3

Ви не можете перекладати суфікси окремо. Зовсім не можете. Тому що суфікси — це не те, що перекладачі перекладають окремо. Переклад суфіксів — це не правильний спосіб перекладання слів. Як вже було багаторазово доведено науковцями, переклад окремо суфіксів не дозволить вам перекласти слово. Не кажучи вже про передачу сенсу цілого речення. Переклад суфіксів — ...


1

Це, мабуть, не найкращий варіант, але як крайній захід: Непоширений суфікс -ал- позначає осіб за їх діяльністю, а також указує на предмети і явища. Загальна кількість іменників із цим формантом становить 23 одиниці. При різних семантичних ха-рактеристиках суфікса він має лише одну наголосову в складі 8 назв істот: індивід/у/áл, мед/персон/áл, принцип/áл, ...


1

Мені особисто для like найбільше подобається не вподобайка (бо воно доволі довге, і також може викликати асоціації не лише з уподобати, а й із уподібнитися), а схвалька (альтернативи: схвалик, схваль). Тоді dislike, відповідно, буде несхвалька (альтернативи: несхвалик, несхваль). Також на «Словотворі» пропонують спроби створення негативних форм саме від ...


1

вподобайка | вподобати ----------------------------------- нагана/наганка | наганити докір/дорікайка | дорікнути картайка | скартати Чудове джерело синонімів можна знайти на Гороху. Мені поки найбільше до вподоби картайка.


Top 50 recent answers are included