New answers tagged

2

В українській мові слово ВІК вживають, насамперед, щодо тривалості життя будь-якого живого організму, як то людини, тварини, рослини та іншого біологічного різноманіття. Зважаючи на семантичний зміст слова ВІК, ним можуть позначатися й інші лексичні одиниці. Доба - це визначений обмежений термін часу, який може вимірюватися в годинах (24 години це одна доба),...


Top 50 recent answers are included