New answers tagged

-1

merge code - стулити код Стуляти - наближаючи впритул одне до одного, щільно з'єднувати (предмети або краї предметів)


1

Злиття коду У значенні порівняння і об'єднання, коли фінальний варіант матиме всі ознаки кожного з окремих об'єктів злиття. Адже не можна виконати merge файлів, версій або гілок, якщо однакові параметри матимуть різні значення, в такому випадку виникатиме конфлікт і злиття неможливе.


2

genesis - the origin of something, when it is begun or starts to exist the time when something came into existence; the beginning or origin: Те походження чогось, коли воно починається чи починає існувати. Той час, коли щось виникло; початок або походження. Зародження - Дія за знач. зароди́ти і зароди́тися. ЗАРОДИ́ТИ - Див. заро́джувати. ...


Top 50 recent answers are included