33

Згідно з чинним правописом, відмінюються: IV.§102.1. Українські та інші слов’янські прізвища, що мають закінчення іменників I відміни, відмінюються як відповідні іменники I відміни, а прізвища із закінченнями іменників II відміни відмінюються за зразками відмінювання відповідних іменників II відміни: (з прикладів): Симоненко — Симоненка, Симоненкові (...


21

Це є наслідком реформ правопису. ї з'явилось в українській мові в 19-му столітті та цілком замінило старослов'янську літеру ѣ. Я точно не знаю, але здається того часу це було зроблено для передачі власного звуку, притаманного ѣ. Нехай це вас не дивує, бо ѣ промовлялось як є в Новгороді, але швидше за все промовлялось і в Русі. Тому, скажімо, графіті ...рабу ...


12

Відповідно до Українського правопису 2015 року: "§ 88. F, Ph, Th F і ph передаються літерою ф: фабрика, факт, фартух, фах, фаянс, федеративний, фейлетон, фігура, форма, фуга, футляр, офіційний, реформа; ефемерний, катастрофа, корифей, фараон, фізика, фізіологія, філософія, флегматик, фонетика, фосфор; Флоренція, Франція; Філіппіни, Фінікія; Лонгфелло, ...


12

Відповідь тільки до частини запитання: чи є така форма унормованою в сучасній українській мові? Український правопис 2015: § 83. НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА (ІНФІНІТИВ) Неозначена форма дієслова закінчується на -ти: глибшати, годувати, годуватися (годуватись), жити, кинути, лізти, нести, пекти, пектися (пектись), ревти, ходити, хотіти. ...


11

In Ukrainian language usually only Proper nouns are capitalized. Every other nouns are not capitalized. You can also find more information about this and about exceptions in these resources: Ukrainian Wikipedia Site litopys


11

Коротко: українська мова здебільшого уникала подвоєнь приголосних у запозичених словах, але внаслідок реформ правопису, здійснених з метою уподібнити правопис до російського, правило щодо подвоєння приголосних в таких словах було розширене. Правопис 1927 Правопис 1927 року, також відомий як "харківський" або "скрипниківський", містив ...


11

To cut a long story short: yes, it is obligatory when you address someone. It is hard to prove that some case is as normal as any other, but in "Правопис" you'll find no notes about vocative case being optional. As for why some people don't use it: there are a lot of native Russian-speakers in Ukraine and, unfortunately, not all of them learn Ukrainian ...


10

There are definitely much more words with the letter ґ, but the list depends on its author. I prefer using Borys Hrinchenko's list in this case. There is also a useful list of rules explaining how to use this letter.


10

У «Словнику української мови» Бориса Грінченка маємо до сотні слів з початковим и (щоправда, разом із похідними). Сучасні словники не фіксують жодного слова з початковим и, хоча реально вони вживаються в мові (дієслово икати, вигук ич, роман В. Дрозда (1939—2003) має назву «Ирій». У Тараса Шевченка: "Гуси, гуси білі в ирій полетіли", "Посип индикам, ...


10

Словник української мови, роки упорядкування 1970-1980, подає без дефісу й окремо, з посиланням на цитату з "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного від 1949 року. ♦ Будь ласка; Коли (як, якщо) [буде] [твоя, ваша і т. ін.] ласка; З ласки вашої (твоєї і т. ін.) — чемне звертання при проханні або згоді на що-небудь. — Збудіть мені, будь ласка, ...


10

"От кутюр" треба писати окремо, бо це не складне слово, а варваризм - вислів французької мови, переданий українськими буквами. Аналогія зі "шезлонгом" недоречна, адже "шезлонг" - засвоєне українською мовою слово, що чудово відмінюється. Ось що пише про написання варваризму "а ля" Катерина Городенська: Як все-таки правильно писати а ля? Подібність до ...


9

Чинний Український правопис 2019 року унормовує написання Ви з великої букви в певних випадках: § 60. Велика буква в особливому стилістичному вживанні З великої букви пишемо займенники Ви, Ваш як форму ввічливості у звертанні до однієї конкретної особи в листах, офіційних документах тощо: Повідомляємо Вам…, Вітаємо Вас…, у відповідь на Ваш запит… До речі, ...


8

Маючи відношення до ІТ сфери, особисто я вживаю слово транзакція. В статті ТЕРМІНОЛОГІЧНА ОРФОГРАФІЯ: ТРАНСАКЦІЯ ЧИ ТРАНЗАКЦІЯ?, що опублікована в Віснику Національного університету «Львівська політехніка» «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ» № 733 приводяться такі висновки: Зважаючи на лексичний аспект, лексеми трансакція та транзакція в різних ...


8

Комісія з питань правопису досі існує, і її склад востаннє оновлено 17 червня 2015. Щоправда, такими питаннями вона не займається. Вона працює над правописом, де затверджені основні правила мови (чинний правопис тут) Щодо питань наголосу й роду окремих слів слід звертатися до словників, не чув, щоб хтось міг просто проголосити оновлення роду/наголосу слова. ...


8

Ця постанова Кабінету Міністрів України покладає на Міністерство освіти і науки та Національну академію наук забезпечення діяльності Української національної комісії з питань правопису та видання "Українського правопису. Ця постанова Кабінету Міністрів України визначає склад Української національної комісії з питань правопису на 2015 рік. Отже, відповідна ...


8

У вашому ж посиланні: Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї: 5: У складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний: двох'ярусний, чотирьох'ярусний, дит'ясла. Відповідно: супер’їжа. З точки зору українських правил читання, альтернативним варіантом написання цього слова могло би бути супер-їжа (де замість апострофа використовують дефіс для ...


7

Архаїчний приклад з літератури: у збірці "Повісті й оповідання" Нечуя-Левицького (1901 рік), надрукованій ярижкою будь ласка таки пишеться через дефіс, але погодьтеся, авторитетність досить сумнівна. Можливо, все почалося з усвідомлення мовцями двох лексем як однієї, можливо - з помилкової аналогії з моделлю творення неозначених займенників та прислівників ...


7

З великої літери пишемо: 4) пошанні звертальні й прощальні форми в офіційному та приватному листуванні: Пане, Добродію, Друже та ін.; Пане Президенте, Пане Голово, Ваша Королевська Величність, Ваша Святість та ін.; Ваш, Твій та ін." (Жайворонок В.В. Велика чи мала літера: Словник-довідник. - К.: Наук. думка, 2004. - С. 184-185). Хоча звертання до ...


7

Грінченко цитує цілу купу слів. Приведу декілька для прикладу, що вживалось перед багатьма приголосними, не тільки н, або р: ива, идол, ижиця, икати, имберь, инаково, иньший (зверніть увагу на наявність м'якого знаку; Грінченко не згадує, а у Грушевського є), иржа, искра, та багато інших.


7

Раджу для початку почитати статтю: Моргунюк В. Українська мова і український правопис про повновартість українських фонем і та и / Виталь Моргунюк // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» : матер. 6-ї Міжн. наук. конф. СловоСвіт 2000. – 2000. – № 402. – С. 41–45. Коротко: Буква «ї» завжди позначає ...


7

Українські та інші слов'янські прізвища, що мають закінчення І відміни, відмінюються як відповідні іменники І відміни, а прізвища із закінченнями ІІ відміни - за зразком відмінювання іменників ІІ відміни. Жіночі прізвища на приголосний та -о не відмінюються. Джерело


7

Новий словник іншомовних слів: близько 40000 сл. і словосполучень / Л. І. Шевченко , О. І. Ніка , О. І. Хом'як , А. А. Дем'янюк; За ред Л. І. Шевченко — К.: АРІЙ, 2008. — 672 с. — ISBN 978-966-498-027-9 має наступну статтю: ОТ-КУТЮ́Р (фр haut coutur, від haut = букв. висота + coutur = шиття) — 1) висока мода; 2) творці високої моди, художники-модельєри, ...


6

Є доволі прості правила. Українські та інші слов'янські прізвища, що мають закінчення І відміни, відмінюються як відповідні іменники. Прізвища із закінченнями ІІ відміни — як іменники ІІ відміни. Жіночі прізвища на приголосний та -о не відмінюються. Не відмінюються псевдоніми і слов'янські прізвища на е, і (Ле, Трублаїні, Леле), а також прізвища ...


6

Ukrainian in general is less demanding in matter of capitalization than English. For example, the following are NOT capitalized in Ukrainian (despite they are in English): Days of the week (понеділок, вівторок) Months of the year (січень, лютий) Languages (українська, англійська) Nationalities (українець, британець) Religions (православний, католик) ...


6

В той же час Український правопис, схвалений НАН (як редакція 2015 року, так і 2012 року) не зазначає такого випадку вживання великої літери. Не зазначає і, як на мене, досить слушно. Якщо такого правила немає у чинному правописі, отже його недотримання не може бути помилкою, отже це вже справа не мовознавства, а етикету, чи то пак традиції. Часто так звана ...


6

Щодо нормативності, гадаю, що ви зрозуміли, що слова на кшталт "инший", не є нормативними, не потрібно на іспитах або під час ЗНО перевіряти їх нормативнисть. Даю декілька посилань на класиків: П. Куліш, "Чорна рада", 1857. Т. Шевченко, 1867 Байки, дарунок малим дітям, 1864 Але ще раз нагадаю, що в 19 сторіччі були різні способи записувати i, и та ї.


5

В статті «Висока мода» у Вікіпедії є посилання на джерело написання: Словник іншомовних слів / Уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута.— К.: Наукова думка, 2000. — 680с. — (Словники України). ISBN 966-00-0439-7 В тому джерелі написано: ОТ КУТЮ́Р (від франц. haut coutur, від haut, букв. — висота i coutur — шиття) — висока мода. Заходимо знов у ...


4

Якщо відійти від правил і керуватися сенсом, то потрібен апостроф (чи інший засіб для роздільної вимови). Зокрема, апостроф ми вживаємо для роздільної вимови, що й маємо в слові [суперйіжа], натомість без апострофа ми мали б вимовляти [супер'іжа] (з пом'якшеним р), як і вимовляємо [б'уро], [б'уджет], [рез'уме].


4

As long as the Vocative case is stipulated by Ukrainian Orthography (Український правопис), it is obligatory. When I went to school, vocative was taught as vocative "form" and not the vocative "case". To the best of my awareness vocative was confirmed by Ukrainian Orthography (Український правопис) only in early nineties (in 1993 if I ...


4

Продивився я повністю Словник іншомовних слів (Уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута), звертаючи увагу на всі словосполучення, що пишуться окремо. От кутюр - це єдиний випадок, де обидва "слова" не можуть використовуються окремо в українській мові у відповідному значення (є тільки кутюр'є, "от" не має відповідного смислу). Найбільш ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible