17

It seems that the NASU Institute of Ukrainian Language (see its official website (in Ukrainian)) would be the entity officially entitled to take care of incorporating new words and terms into the language. They have published a dictionary of neologisms a few years ago.


10

Жодна природна мова не має механізмів штучного "видалення" з неї "помилкових" слів: нормативні матеріали, такі як загальні та спеціальні словники, мають лише обмежений вплив, і тільки на відносно невелику підмножину мовників... Втім, систематична підтримка бажаних синонімів, виправлення помилок у відповідних текстах для нових видань тощо, роз'яснення діючим ...


8

На сайті МОН є такий документ (пдф), але не зрозуміло його статус і яка саме сторінка сайту веде на цей документ. Схоже що це методичні вказівки. Ось його початок: Українська мова У 2012-2013 навчальному році вивчення української мови у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки ...


8

Комісія з питань правопису досі існує, і її склад востаннє оновлено 17 червня 2015. Щоправда, такими питаннями вона не займається. Вона працює над правописом, де затверджені основні правила мови (чинний правопис тут) Щодо питань наголосу й роду окремих слів слід звертатися до словників, не чув, щоб хтось міг просто проголосити оновлення роду/наголосу слова. ...


8

Ця постанова Кабінету Міністрів України покладає на Міністерство освіти і науки та Національну академію наук забезпечення діяльності Української національної комісії з питань правопису та видання "Українського правопису. Ця постанова Кабінету Міністрів України визначає склад Української національної комісії з питань правопису на 2015 рік. Отже, відповідна ...


5

Тут відповіли, що напевне, на найбільш офіційному рівні таким займається Інститут української мови НАНУ, де укладали словник «Нові слова та значення» (2009). У статті «Засади створення словника нових слів та значень» сказано таке: … фіксація нових термінів відбувається з урахуванням кількох критеріїв: час появи, зумовленість (мовна чи позамовна), ...


4

ISO 9 is not popular due to use of diacritics (not available in ukrainian keyboard layouts). Additionally ГОСТ 7.79 Система B (ISO 9 variant) has some references to ukrainian specifics, but it failed to be abopted in Ukraine. Most probable reason is poor phonetical equivalent for some of the characters: y` for и - y in transliteration represent sound j (й), ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible