Skip to main content
17 votes
Accepted

What is an authoritative source for neologisms in Ukrainian?

It seems that the NASU Institute of Ukrainian Language (see its official website (in Ukrainian)) would be the entity officially entitled to take care of incorporating new words and terms into the ...
s0nata's user avatar
  • 4,348
10 votes
Accepted

Чи існує механізм видалення слів з української мови?

Жодна природна мова не має механізмів штучного "видалення" з неї "помилкових" слів: нормативні матеріали, такі як загальні та спеціальні словники, мають лише обмежений вплив, і тільки на відносно ...
Quaesitor Veritatem's user avatar
9 votes

Хто і в який спосіб затверджує зміни до правопису української мови?

Комісія з питань правопису досі існує, і її склад востаннє оновлено 17 червня 2015. Щоправда, такими питаннями вона не займається. Вона працює над правописом, де затверджені основні правила мови (...
Kyrylo Yatsenko's user avatar
8 votes
Accepted

Критерії оцінювання швидкості читання? / Reading speed norms?

На сайті МОН є такий документ (пдф), але не зрозуміло його статус і яка саме сторінка сайту веде на цей документ. Схоже що це методичні вказівки. Ось його початок: Українська мова У 2012-2013 ...
Artemix's user avatar
  • 7,491
8 votes

Хто і в який спосіб затверджує зміни до правопису української мови?

Ця постанова Кабінету Міністрів України покладає на Міністерство освіти і науки та Національну академію наук забезпечення діяльності Української національної комісії з питань правопису та видання "...
Tsumiman's user avatar
  • 891
5 votes

Як нові слова стають частиною української мови?

Тут відповіли, що напевне, на найбільш офіційному рівні таким займається Інститут української мови НАНУ, де укладали словник «Нові слова та значення» (2009). У статті «Засади створення словника ...
ata_zh's user avatar
  • 594
4 votes
Accepted

What were the obstacles to adoption of ISO 9:1995 in Ukraine?

ISO 9 is not popular due to use of diacritics (not available in ukrainian keyboard layouts). Additionally ГОСТ 7.79 Система B (ISO 9 variant) has some references to ukrainian specifics, but it failed ...
myroslav's user avatar
  • 788

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible