New answers tagged

1 vote

Чи потрібен апостроф перед "ї" у слові суперїжа?

Апостроф перед я, ю, є, ї може бути у випадках: Після твердих приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р: п’єдестал, кар’єра, інтерв’ю, Женев’єва, Донаг’ю; після кінцевого приголосного в ...
user6438's user avatar

Top 50 recent answers are included