2

Натрапила у збірнику "Колядки та щедрівки / Вступ, ст. О. Дея. – Київ: Наук. думка, 1965" у колядці "Ци дома, дома господарейко" на такі рядки "У тебе лани, як загаї, У тебе хліби, як тихий Дунай". Почала з’ясовувати, що означає слово загаї, але результат не зовсім вдалий.

У СУМ-20 є словникова стаття загай, але тут не подають визначення, лише відсилають до слова загайка. У цій же статті така ж ситуація: без пояснення відсилають до наступного затримка. Аж тут читаю:

ЗА́ТРИ́МКА, и, ж.

  1. Дія за знач. затри́мати.

  2. Припинення на який-небудь час дії, руху і т. ін.

(1) Без за́три́мки (без за́три́мок),у знач. присл.– не затримуючись, швидко.

Отже, виходять так: "У тебе лани, як затримка", що не може відповідати насправді.

Тож що означає це слово?

1 Answer 1

2

В Українському тлумачному словнику знаходимо:

Загай:

2) зах. Зарості, нетрі.

Оскільки, попередньо в цій колядці вихваляється велике і багате господарство пана Івана(«…У тебе худоби без рахуби /У тебе скрині все кованії,/У них червінці не рахованії…"), то, очевидно, лани такі густі, як нетрі, зарості. Тобто, лани, які дадуть великий і плідний урожай.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.