1

У Львові є заклад із назвою "Кумпель". Зацікавило, що ж означає насправді це слово. Звернулась у СУМ-11, однак саме такого слова там немає.

То яка ж семантика слова "кумпель"?

1 Answer 1

1

Значення цього слова знаходимо у Вікіпедії:

Кумпель — старольвівське слово, котре означає «товариш», «колєга»[1] Слово використовували львівські батяри. • «Кумпель» — два ресторани регіональної кухні у центрі Львова. Ресторан-пивоварня «Кумпель», відкритий у 2008 році за адресою м. Львів, вул. Винниченка, 6.

У Словарі українського сленгу знаходимо таке ж значення:

КУМПЕЛЬ (-пля) ч.; мол. Товариш. Банзаїв кращий кумпель - Сергій Мокша, який усім представлявся як Дощ, - знайшов безтямного Юрка у квартирі на кухні (Л. Дереш, Культ). ■ Від польськ. розм. kumpel - приятель.

Отже, очевидно, власники цих ресторанів взяли за основу назви закладів львівське сленгове слово, яке запозичене з польської і значає друг, приятель.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.