1

Натрапила на доволі цікаву назву фірми: "Путниця". Зазирнула у СУМ-11, однак такого слова не знайшла.

1 Answer 1

4

У Словнику русинської мови знаходжу:

ПУТНИЦЯ - еклiптика.

В Словнику іншомовних слів Мельничука знаходжу пояснення:

КЛІПТИКА еклі́птика (від грец. εκλειπτική – затемнення)

  1. Велике коло небесної сфери, по якому відбувається видимий річний рух Сонця, або коло, утворюване перерізом цієї сфери площиною земної орбіти.
  2. Площина, в якій рухається Земля навколо Сонця.

Також для детальнішої інформації можна звернутися до Вікіпедії

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.