Skip to main content
8 votes
Accepted

Amore, more, ore, re переклад українською та чи є латинсько-український словник?

Хоча це питання не зовсім про українську мову, та я відповім. Нормальних латинсько-українських словників онлайн немає взагалі, з відсканованих паперових найкращий це словник Скорини, та як на мене він ...
Yellow Sky's user avatar
  • 5,782
8 votes

Вживання post scriptum в українській мові

В неформальному електронному листуванні, коли я вже встиг відправити повідомлення, яке не маю змоги або бажання редагувати, але до змісту якого хочу щось додати (так, щоб воно логічно сприймалося ...
Sasha's user avatar
  • 26.6k
7 votes

Вживання post scriptum в українській мові

«Постскриптум» є словниковим словом: «cловник української мови» в 11 томах; «словники України он-дайн» від УМІФ (офіційний вхід сайту). Хоча лише це одне не означає, що воно є найкращим варіантом.
Sasha's user avatar
  • 26.6k
4 votes

Вживання post scriptum в українській мові

Погоджуюся з відповіддю Олександра - можна вживати слово "Посткриптум" (також знаходимо це слово на Вікіпедії). А ось цей перекладач із сайту Словенія пропонує ще й варіант "епілог". Однак як на мене ...
Анатолій 's user avatar
1 vote

Походження слова "кін"

Походження слова кін знаходимо в Етимологічному словнику т.2, с.446-447: Отже, слово кін пов'язане з іншим значенням слова: "кін – місце, куди кладуть ставку в азартній грі"?
Iva_ukr's user avatar
  • 7,566

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible