Questions tagged [from-latin]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
4 votes
0 answers
65 views

Наголос у слові «Констант»

Ім'я римського імператора «Constans» (із наголосом на першому складі) у Вікіпедії та інших джерелах перекладено з латинської як «Констант». Наголос зберігається на першому складі («Кóнстант») чи ...
Michael's user avatar
  • 479
4 votes
1 answer
50 views

Походження слова "кін"

КІН – cпеціальний майданчик, на якому показують вистави; сцена. Яке походження даного слова? Чи воно, так само як і "сцена", походить від латинського scaena? І як це походження пов'язане з іншим ...
Volo's user avatar
  • 145
13 votes
3 answers
3k views

Вживання post scriptum в українській мові

Питання стосується як контексту електронного листування, так і (менш формального) спілкування на форумах. Чи є якийсь "офіційний" український відповідник до латинського post scriptum? Поки схоже, що ...
s0nata's user avatar
  • 4,338
7 votes
1 answer
4k views

Amore, more, ore, re переклад українською та чи є латинсько-український словник?

Трапився на очі сьогодні латинський крилатий вислів Amicus amore, more, ore, re cognoscitur. Окрім цікавого мовного прийому - логогрифу amore, more, ore, re (що наштовхнуло на окреме запитання) ...
Oksana Gubrenko's user avatar