2

Часто практикують у школах уроки з елементами тренінгів, а також і в практичній психології цей тип заняття доволі популярний. Отож цікавить, чи є український відповідник до цього слова? Адже у тому ж СУМ-11 знаходимо лише такі значення:

ТРЕ́НІНГ, у, чол.

  1. Тренування, а також спеціальний тренувальний режим

  2. Спеціальне приміщення для тренування (у 1 знач.).

На інших сайтах, чомусь, не знайшла.

1 Answer 1

4

На сайті Словотвір знаходимо такі відповідники:

вишкіл, майстерка, вдосконалення.

У Словнику синонімів:

ТРЕНУВА́ННЯ, ТРЕНА́Ж, ТРЕ́НІНГ

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.