4

У змі звично використовують слово апдейт там, де йдеться суто про комп'ютерні програми. Що заважає використовувати тільки оновлення (окрім любові до іншомовних слів)? Чи є мовленнєві ситуації не про комп'ютерні програми, коли апдейт краще передає зміст висловлювання, ніж український відповідник оновлення? Чи є у слова апдейт такі значення, яких не має оновлення?

Цитати для контексту питання:

Апдейт (від англ. Update – оновлення) – термін англійського походження, який часто використовується в сленгу SEO-оптимізаторів (іноді в середовищі оптимізаторів можна зустріти скорочення «ап») і буквально означає «оновлення даних». Таким чином, апдейтом можна вважати оновлення (зміну) певної сторінки на сайті або її зовнішнього вигляду.

igroup.com.ua/seo-articles/apdejt/

Апдейт=програмне оновлення:

Коли буде апдейт PageRank? Оновлення тулбарного показника PageRank в цьому році більше не буде, заявив Метт Каттс у своєму Twitter.

igroup.com.ua/news/koly-bude-apdejt-pagerank/

1
1

На цьому сайті вже було схоже питання і був виконаний переклад дієслів "update" та "upgrade". І як було зазначено, "update" вживається, коли йдеться про програмне забезпечення і був запропонований переклад "оновлення".

Гугл дає також варіант "оновлення" і те ж саме каже Словотвір (а також там є варіант "обнова). Тому можете заміняти слово "апдейт" українським відповідником "оновлення".

0

Оновлення і апдейт є синонімами. Термін не є специфічним тільки для SEO-оптимізаторів. Операційні системи комп'ютерів/смартфонів також викачують оновлення/апдейти з виправленнями помилок функціоналу програм або з доданим новим функціоналом.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.