6

З появою таких інструментів як ChatGPT та Midjourney, з'явилась концепція prompt engineering:

Prompt engineering - концепція штучного інтелекту, суть якого полягає в тому, щоб формувати запити до великих мовних моделей у вигляді запитання, а не програмних інструкцій.

Фактично, це людина, яка створює prompt (запит, підказку) до ChatGPT, Midjourney та інших подібних інструментів.

Я зустрічав варіанти інженер оперативного управління і оперативний інженер, але ці переклади ніяк не асоціюються з суттю роботи.

2
 • Напевно офіційного перекладу що не існує. Я думаю буде досить зрозуміло якщо перекласти: "інженерія запитів для мовних моделей" Apr 16, 2023 at 12:42
 • Не підходить, бо Midjourney - не мовна модель, але там prompts теж є.
  – sashaeve
  Apr 17, 2023 at 12:04

2 Answers 2

4

Інженерія запитів для ШІ, інженер запитів для ШІ

1
 • Або ж просто «інженер запитів»
  – Maksym
  Apr 17, 2023 at 16:14
0

Я би йшов від слова «запит»: запитувач, запитник, запитовець, запитовий інженер тощо

1
 • Плюсую запитовий інженер
  – XperiAndri
  Apr 17, 2023 at 23:10

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.