10

Нещодавно зауважив, що двоє моїх друзів з Черкащини при використанні деяких дієслів у першій особі однини не чергують приголосні, що стоять наприкінці кореня, а також пом'якшують їх, наприклад:

  • ходити - ходю (замість "ходжу");
  • просити - просю (замість "прошу");
  • косити - косю (замість "кошу").

Наскільки поширене це явище? Чи є природними такі закінчення для української мови?

2 Answers 2

9

У переважній більшості південно-східних діалектів за аналогією до інших особових форм, зокрема до форми 3-ої особи множини, відбулося вирівнювання форм 1-ої особи однини, що виявилося в утраті чергування [д], [т], [з], [с] з шиплячими: ход'у, вод'у, сид'у, буд'у, крут'у, лет'у, воз'у, нос'у та ін.). Ареал цих говорів приблизно окреслюється такою лінією зі сходу на захід: північніше Харкова, Полтави, Черкас, Вінниці, Кам'янця-Подільського, Чернівців і далі на південний захід приблизно по р. Черемош.

Джерело: С. Бевзенко "Українська діалектологія" (Київ, 1980)

Чи є природними такі закінчення для української мови?

Для південно-східного наріччя - так (зокрема, африкат [дж] взагалі має дуже обмежену сферу використання, треба було його чимось замінити), для літературної мови - ні, ні і ще раз ні. Доказ із чинного правопису:

У дієсловах другої дієвідміни в першій особі однини приголосні д, т, з, с змінюються на дж, ч, ж, ш: води́ти — воджу́, верті́ти — верчу́, вози́ти — вожу́, носи́ти — ношу́.

0
4

Згідно з правилами, дієслова I дієвідміни можуть мати закінчення на :

дієслова з односкладовою інфінітивною основою на -и-, -у-, які зберігаються при дієвідмінюванні, а також похідні від них (жити, мити, чути); в особових формах дієслів бити, вити (док. звити), лити, пити кореневий голосний и не зберігається: б’ю — б’ють, в’ю — в’ють, ллю — ллють, п’ю — п’ють;

...а також дієслова II дієвідміни першої особи (сплю, стою). Наведені приклади є помилковими, можуть траплятися в суржику.

1
  • Це не суржик, бо немає в російській таких форм, та й польські впливи не присутні в черкаських говорах.
    – meleten
    Commented Apr 8 at 9:23

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.