Oksana Çeliker
  • Member for 3 years, 10 months
  • Last seen more than 3 years ago
"Eч!", "Ач!' та інші "Ой!". Коли доречно який вигук вживати?
1 votes

Вигуки можна вживати в численних емоційно наповнених ситуаціях, згідно з наведеними вами тлумаченнями з СУМ-11. Однак, як зазначено в дослідженні з семантики цієї частини мови, Вигук як мовне ...

View answer
Жаннівна чи Жанівна
1 votes

Залежить від імені батька. За результатами пошуку Гугл, існує варіант Жанн, Йоханн, Йоанн... Якщо в його написанні наявне подвійне -нн, то і по-батькові буде Жаннівна, Йоханнівна, Йоаннівна.

View answer
Чи нормативне слово пляцок?
1 votes

Слово пляцок наводить як відповідник російського колобок, лепешка Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов), як синонім іменника дерун - Російсько-український ...

View answer
Що таке "велій"?
1 votes

Вірш Шевченка рясніє старослов'янізмами і русизмами, що надає особливого пафосу. Щодо значення слова велій є стаття на російськомовному ресурсі: ВЕЛИЙ "большой", устар.; др.-русск., ст.-слав. велии,...

View answer
Що означає канон у поданому контексті?
1 votes

Якщо врахувати, що це військова пісня, то можна пошукати серед слів специфічно військового вжитку. Маємо у Словопедії: КАНОНІР (нім. Kanonier, від франц. canon – гармата) рядовий солдат ...

View answer
Як правильно зробити переклад "Иван Царевич и Серый Волк"?
1 votes

Перекладачі відповідально підійшли до справи, хоча результат, м'яко кажучи, кумедний. В добу Київської Русі не могло бути жодних царів, а всі, хто був, носив українські прізвища. Навіть у російських ...

View answer
Як називати мешканців Старих Петликовець?
Accepted answer
1 votes

В мовній консультації з приводу утворення назви мешканців маємо таку думку: На характер творення назв жителів впливають і інші фактори. Серед них — особливості сполучуваності основи і ...

View answer
Вживаємо трапляється/ Суперечний переклад слова "трапляється"
1 votes

За СЛОВНИКОМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE, дієслово зустрічатися є цілком природнім і трапляється у творах українських класиків. Тенденція останніх років віднаходити кальки з російської іноді призводить до ...

View answer
Яке значення має слова "веснуємо"?
1 votes

Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Проводить весну́ – веснува́ти десь. Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. ...

View answer
Чим відрізняються між собою лексеми "зварник", "зварювач" та "зварювальник"?
Accepted answer
1 votes

Тлумачний словник української мови віддає перевагу більш частотній на час складання статей назві зварник. Зварювальник і зварювач подає як рідковживані. У значеннях вони тотожні - "фахівець, що ...

View answer
Зустрітися чи надибати
Accepted answer
0 votes

У СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ знаходимо тлумачення слова "зустрітися": ЗУСТРІЧА́ТИСЯ, 1. з ким, кому і без дод. Зближатися, сходитися один з одним, рухаючись з різних сторін. // Траплятися на чиєму-...

View answer
Чи варто в українській мові вживати слово "даний"?
Accepted answer
0 votes

Канцеляризми, яким і є слово "даний" - це не помилка, а стилістично марковані слова, які доречно використовувати у відповідних текстах. У юридичних, наукових документах, статтях вони природні. ...

View answer
Ландшафтні дослідження чи ландшафтознавчі дослідження?
Accepted answer
0 votes

Вірогідно, що залежить від значення. Може стосуватися досліджень ландшафту чи досліджень ландшафтознавців. В контексті прикладних досліджень - перше, теоретичних - друге.

View answer
1
2