Skip to main content

Tags

A tag is a keyword or label that categorizes your question with other, similar questions. Using the right tags makes it easier for others to find and answer your question.

Мистецтво оздоблення друкарського тексту. До питань типографії відносять також прийняті для певної мови традиції використання розділових та службових знаків.
8 questions
7 questions
7 questions
Grammatical gender: masculine, feminines, neuters
7 questions
Для запитань про роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) лінгвістичних термінів чи понять. Не для запитань про походження слів або про переклад професійних термінів.
7 questions
Для запитань, які пов'язані з використанням української мови у повсякденному житті або переходом особи до вживання української замість інших мов
7 questions
7 questions
7 questions
6 questions
Для запитань про сполучники — службову частину мови, яка зв'язує члени речення // For questions about conjunctions — part of speech that connects words or clauses together
6 questions
Для запитань про наказовий спосіб дієслова, що виражає наказ, прохання або пораду // For questions about the Imperative mood of verbs that forms commands or requests
6 questions
6 questions
6 questions
Для запитань про переклад з грецької і давньогрецької мови / For questions about translation from Greek (including Ancient Greek)
5 questions
Для запитань про методологію вивчення української мови. Не для запитань стосовно загальних дидактичних принципів // For questions about the methodology of learning Ukrainian. Not for questions about t…
5 questions
Питання про саму лінгвістику як науку. // Questions about linguistics itself as a science.
5 questions
Для запитань, які стосуються типових помилок при користуванні українською. Вживайте цей теґ лише у випадку, коли упевнені у тому, що помилка є, дійсно, типовою і широко розповсюдженою // For questions…
4 questions
4 questions
4 questions
3 questions
Для запитань, які стосуються числівників на позначення часу, як-то «о третій годині». Не для запитань про кардинальні або порядкові числівники, які позначають число предметів.
3 questions
3 questions
3 questions
1 2
3
4 5
7