Skip to main content

Tags

A tag is a keyword or label that categorizes your question with other, similar questions. Using the right tags makes it easier for others to find and answer your question.

Для запитань, в яких посилання на книжки чи мережеві ресурси вважаються суттєвою частиною відповіді // For questions that consider references to the books or online resources to be an essential part o…
22 questions
Для запитань про правопис написання слів: разом, через дефіс чи окремо // For questions about writing the compound words: open, closed, or hyphenated compounds.
21 questions
18 questions
Для запитань про письмове відтворення української мови // For questions concerning written representations of the Ukrainian language
17 questions
16 questions
Для запитань про числівники — слова, які відповідають на запитання «скільки? котрий?» // For questions about numerals — words designating numbers or numerical order
15 questions
Для запитань про регіональні діалекти української мови. Не для використання для запитань про стандартний діалект // For questions about the regional dialects of Ukrainian language. Not for use for Sta…
14 questions
Для запитань про правила вживання великої чи малої літери на початку слів, або слів, які цілком записуються великими літерами // For questions about using the capital letter on the beginning of the wo…
12 questions
12 questions
11 questions
Число — ґраматична катеґорія, що вказує на кількість предметів, про які мовиться в реченні.
11 questions
11 questions
Для запитань про вживання суфіксів до іменників, прикметників, дієслів тощо // For questions about the usage of various suffixes for nouns, adjectives, verbs, etc.
11 questions
Для запитань про сленгові, жаргонні вирази, які не вважаються забороненими // For questions about the special lexicon of specific professional or social groups
11 questions
Для запитань про кличний відмінок іменників, займенників і прикметників, який складає особливу проблему для тих, хто переучується з російської мови // For questions about the Vocative case of Nouns, P…
10 questions
Для запитань про займенники — частину мови, що вказує на предмети, але не називає їх // For questions about pronouns — words that indicate objects but do not call them by name
10 questions
Для запитань про правила нецензурні слова та вирази. УВАГА! не рекомендується для використання у пристойному суспільстві чи з незнайомими людьми // For questions about profanity, a subset of a languag…
10 questions
Для запитань про специфічні іменники жіночого (чоловічого) роду, які є парними до відповідних усталених іменників чоловічого (жіночого) роду
10 questions
Для запитань про специфічні слова і терміни, які використовуються в юриспруденції і офіційних документах // For question about words and phrases used specifically in juridical and law practice
10 questions
Для запитань про значення окремих слів, фразеологізмів, складових частин слова тощо / For questions about the meaning of individual words, phrases, constituents of the word, etc.
10 questions
9 questions
Для запитань про програмне забезпечення і стандарти, призначені для обробки української мови. Не для запитань про переклад іноземних слів на компʼютерну тематику.
9 questions
9 questions
Для запитань про окремі літери або про абетку в цілому // For questions about the individual symbols of Ukrainian Cyrillic alphabet or the alphabet as a whole
8 questions
Для запитань про переклад з німецької мови / For questions about translation from German
8 questions
1
2
3 4 5
7