Tags

A tag is a keyword or label that categorizes your question with other, similar questions. Using the right tags makes it easier for others to find and answer your question.

× 16
Для запитань про письмових подань для української мови // For questions concerning written representations of the Ukrainian language
× 15
Для запитань про правопис написання слів: разом, через дефіс чи окремо // For questions about writing the compound words: open, closed, or hyphenated compounds.
× 11
Для запитань про регіональні діалекти української мови. Не для використання для запитань про стандартний діалект // For questions about the regional dialects of Ukrainian language. Not for use for Sta…
× 10
Для запитань про специфічні іменники жіночого (чоловічого) роду, які є парними до відповідних усталених іменників чоловічого (жіночого) роду
× 10
Для запитань про специфічні слова і терміни, які використовуються в юриспруденції і офіційних документах // For question about words and phrases used specifically in juridical and law practice
× 9
Для запитань про програмне забезпечення і стандарти, призначені для обробки української мови. Не для запитань про переклад іноземних слів на компʼютерну тематику.
× 9
Число — ґраматична катеґорія, що вказує на кількість предметів, про які мовиться в реченні.
× 8
Для запитань про переклад з німецької мови / For questions about translation from German
× 8
Мистецтво оздоблення друкарського тексту. До питань типографії відносять також прийняті для певної мови традиції використання розділових та службових знаків.
× 8
Для запитань про правила вживання великої чи малої літери на початку слів, або слів, які цілком записуються великими літерами // For questions about using the capital letter on the beginning of the wo…
× 7
Для запитань про займенники — частину мови, що вказує на предмети, але не називає їх // For questions about pronouns — words that indicate objects but do not call them by name
× 7
Для запитань про кличний відмінок іменників, займенників і прикметників, який складає особливу проблему для тих, хто переучується з російської мови // For questions about the Vocative case of Nouns, P…
× 7
Для запитань, які пов'язані з використанням української мови у повсякденному житті або переходом особи до вживання української замість інших мов