Tags

A tag is a keyword or label that categorizes your question with other, similar questions. Using the right tags makes it easier for others to find and answer your question.

19 questions
17 questions
Для запитань про письмове відтворення української мови // For questions concerning written representations of the Ukrainian language
17 questions
Для запитань про правопис написання слів: разом, через дефіс чи окремо // For questions about writing the compound words: open, closed, or hyphenated compounds.
17 questions
17 questions
Для запитань про регіональні діалекти української мови. Не для використання для запитань про стандартний діалект // For questions about the regional dialects of Ukrainian language. Not for use for Sta…
11 questions
Для запитань про специфічні іменники жіночого (чоловічого) роду, які є парними до відповідних усталених іменників чоловічого (жіночого) роду
10 questions
Для запитань про специфічні слова і терміни, які використовуються в юриспруденції і офіційних документах // For question about words and phrases used specifically in juridical and law practice
10 questions
9 questions
Для запитань про програмне забезпечення і стандарти, призначені для обробки української мови. Не для запитань про переклад іноземних слів на компʼютерну тематику.
9 questions
9 questions
Число — ґраматична катеґорія, що вказує на кількість предметів, про які мовиться в реченні.
9 questions
Для запитань про роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) лінгвістичних термінів чи понять. Не для запитань про походження слів або про переклад професійних термінів.
8 questions
Для запитань про переклад з німецької мови / For questions about translation from German
8 questions
Для запитань про кличний відмінок іменників, займенників і прикметників, який складає особливу проблему для тих, хто переучується з російської мови // For questions about the Vocative case of Nouns, P…
8 questions
Мистецтво оздоблення друкарського тексту. До питань типографії відносять також прийняті для певної мови традиції використання розділових та службових знаків.
8 questions
Для запитань про займенники — частину мови, що вказує на предмети, але не називає їх // For questions about pronouns — words that indicate objects but do not call them by name
8 questions
Для запитань про вживання суфіксів до іменників, прикметників, дієслів тощо // For questions about the usage of various suffixes for nouns, adjectives, verbs, etc.
8 questions
Для запитань про правила вживання великої чи малої літери на початку слів, або слів, які цілком записуються великими літерами // For questions about using the capital letter on the beginning of the wo…
8 questions
Для запитань про правила нецензурні слова та вирази. УВАГА! не рекомендується для використання у пристойному суспільстві чи з незнайомими людьми // For questions about profanity, a subset of a languag…
8 questions
Для запитань, які пов'язані з використанням української мови у повсякденному житті або переходом особи до вживання української замість інших мов
7 questions
Для запитань про сленгові, жаргонні вирази, які не вважаються забороненими // For questions about the special lexicon of specific professional or social groups
7 questions
1
2
3 4 5
7