19

На жаль, це поширена помилка. Іноді помиляються навіть найвідоміші письменники. Проте все-таки на одну-дві цитати в корпусі з неправильним написанням припадає багато з правильним, наприклад: Знають за кордоном. //Павло Загребельний «Диво». Всі рвуться за кордон. //Звідти ж. «Мова. ДНК нації» не помилилася; проте, на жаль, конкретно цю її сторінку ...


19

Клясичний український правопис - радикальний, але послідовний правопис: у словах грецького походження клясичний правопис радить передавати літеру θ завжди через «т». Наприклад, етер, катедра, міт, аритметика, логаритм, дитирамб, ортографія, етіопський, Пітагор, Атени, Картагена, Корінт, Методій, Теодор, Теодосій, Теофан тощо. Неклясичний ...


13

Фрілансер — це українське написання англійського слова freelancer. Згідно з офіційними рекомендаціями, для транслітерування англійских слів треба подивитись на транскрипційни знаки, та транслітерувати кожен знак відповідними українськими літерами. Англійська табличка: № п/п Транскрипційні знаки Українські літери англійської мови ... 14 ...


12

Про кожну пару «Природний» та «природній» У мене і деяких інших користувачів інтернету, наприклад, було склалося враження, що ці слова відрізняються за семантикою: природний — це такий, що має відношення до рослинно-тваринно-неорганічного світу Землі (рос. природный); природній — це справжній, натуральний, незмінений (антонім до «штучний»; рос. ...


12

Пошук у словнику: В словнику знаходимо тільки ці два слова: Торговий і торговельний. Слова торгівельний немає. Детальний розбір: Словесники славутича роблять докорінний розбір цього питання: Визнають, що офіційними є торговий і торговельний. Порівнюють словотвір з наступними словами: ...інші слова на -івля, які утворені подібним до слова торгівля способом ...


11

«Білет» і «квиток» Білет теж мав (раніше?) значення: Те саме, що квиток. Хоча в сучаснішому словнику воно вже позначене як заст[аріле]: заст. Те саме, що квито́к 1. [Юркевич:] У мене є ще білет моєї екскурсії – я ще поїду (І. Кочерга); За ворітьми у дворі стояв столик, на йому [ньому] свічка, якась шабатурка з білетами (В. ...


10

За правописом УСРР 1926 року, який можна подивитися тут, польські прізвища Войтиньскі та Пясецкі повинні були б бути записані із закінченням -ий (в кінці картинки є Cegielski = Цегельський): Але в ті роки (1936) Львів був у складі Польщі, тому на Польщу всі ці правописи навряд чи розповсюджувалися. Щоправда краще користуватися "скрипниківкою" - ...


10

Прийменник до в контексті напрямку руху керує родовим відмінком підпорядкованих слів. Зауважимо, що трамвай — це іменник чоловічого роду II відміни. А от стосовно самого родового відмінку таких іменників, правила української граматики, дійсно, складні. Стаття на Вікіпедії Родовий відмінок однини іменників чоловічого роду другої відміни містить пояснення на ...


9

Згідно до «Українського правопису 2015» (якщо трактувати його буквально) — ні. На практиці — можливо, й так, хтозна. Правопис § 81 каже так (мій переказ): Якщо в наказовому способі наголос падає на закінчення або виконуються деякі інші умови (не стосується даного питання: префікс ви-, суфікс -ну-, основа закінчується на <довільна приголосна> + <л ...


8

ВІДВІНУВА́ТИ, у́ю, у́єш, док., кого, діал. Наділити посагом. Багач буде вінувати кіньми та волами, Мене ненька відвінує чорними бровами (з народної пісні); Він мав лише півхати і дві грядки в городі, та ще й сестру мав відвінувати (Н. Кобринська). Source is in pdf


8

На семантичному рівні - це абсолютні синоніми. Слово походить з грецької мови і було запозичено українською паралельно через посередництво різних мов: 1) латини та польської (катедра); 2) російської (кафедра): згадаймо про нетиповість літери "ф" для української мови: його всіляко замінювали - наприклад, на Лівобережжі казали Хведір (це явище має назву ...


7

Ознайомтеся зі збіркою думок Борис Грінченко • Словарь української мови «Въ виду того, что звукъ ф у большинства украинскаго народа выговаривается какъ хв (передъ гласной, кромѣ у) или х (передъ согласной и передъ y), мы, составляя словарь на букву ф, помѣстили въ него лишь тѣ слова, для которыхъ въ нашихъ матеріалахъ не нашлось дубликата съ хв или х [При ...


6

Фриланс та фрилансер згідно правила дев'ятки. Пра́вило дев'я́тки — правописне правило української мови. У чинному правописі вимагає писати в запозичених загальних назвах після 9-ти приголосних, д, т, з, с, ц, ж, ш, ч, р, перед наступною літерою, що позначає приголосний звук (крім "й") літеру "и" на місці "і": сигнал, динамо, принтер і т. д. — а не сігнал, ...


6

Цілком погоджуюся з відповіддю @bytebuster, та хочу додати своє щодо саме цього слова. Неодноразово натрапляв на таке правило (рекомендацію?): використовуємо закінчення -я, якщо йдеться про певну транспортну одиницю ("зайшов до трамвая"), а закінчення -ю, коли трамвай має загальне значення ("лінія швидкісного трамваю"). Таке ж пишуть це і це джерело. Буду ...


6

Не занурюючися глибоко в фонетику й фонолоґію японської мови, слід зазначити, що в імені цього вченого вживається склад ち ~ チ [ʨi], який вимовляється з дуже м’яким, палатальним приголосним та звучить як щось середнє між українськими ті та чі, трохи шепеляво. В сучасній стандартній транслітерації японської засобами латинського алфавіту, що зветься «rōmaji» (...


6

Well, the Ukrainians (probably, majority of those who care) prefer to see that city name spelled as "Kyiv" in Latin script. (There were even some official tries (also see this and this) to convince others to call us in that way.) But, still, that issue is outside of the scope of the Ukrainian language and of the sphere of influence of Ukrainians. We can ...


5

За чинним, а саме 2019 року, правописом вже так: § 123. Буквосполучення th у словах грецького походження Буквосполучення th у словах грецького походження передаємо звичайно буквою т: антоло́гія, антрополо́гія, апте́ка, а́стма, бібліоте́ка, католи́цький, теа́тр, тео́рія, ортодо́кс, ортопе́дія, Амальте́я, Промете́й, Те́кля, Таї́сія, Теодо́р. У словах, ...


5

Відповідь така ж, як і на запитання "Як правильно: в прямому етері, в прямому ефірі чи наживо?" Згідно з Українським правописом 2015 року: link "§ 88. F, Ph, Th F і ph передаються літерою ф: фабрика, факт, фартух, фах, фаянс, федеративний, фейлетон, фігура, форма, фуга, футляр, офіційний, реформа; ефемерний, катастрофа, корифей, фараон, фізика, ...


4

Звичайно існує, це наказовий спосіб 2-ї особи однини від дієслова збільшити. Збільши швидкість, Уоше, пожерачі нас наздоганяють! (телесеріал «Світлячок»)


4

«Словники України on-line» від УМІФ (2008) не містять ані фриланс(ер), ані фрілансер. Зате інші українські еквіваленти англійських слів на free… він пише з фри…: фри́зер (freezer); фриста́йл (freestyle); фритре́йдер (freetrader). Відповідно можна припустити, що й freelance(r) мало б писатися як фрила́нсер (тим більше, що згідно з § 90.5.в.1 «Правопису» ...


3

I suppose it is prescribed to be written in this way (Майя), because it descends from the Ancient Greek name Μαϊα (meaning goddess Maia and "mother"), which is pronounced as /maja/ ⟨mah-yah⟩ itself. While Зоя also has Greek origin (from ζωή — "life"), it is pronounced by Greeks themselves as /zoˈi/ (not as /zoja/) and originally spelled in Old Church ...


3

Словник української мови каже, що КОРЕГУВАТИ, ую, уєш, недок., перех. військ. Вносити поправки в наведення гармат, спостерігаючи їх стрільбу з певних пунктів. Поручик Туманов, щоб було зручніше корегувати стрільбу, услід за піхотою теж кинувся з телефоністами до першої лінії (Петро Панч, I, 1956, 136). книжн., друк. Те саме, що коректувати 1, 2....


3

За Правописом (§90) И пишеться: 1) у загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним приголосним OnlineCorrector


3

Саме так, зворотний — це правильна форма. Натомість слово зворотній може бути використане лише в давальному або місцевому відмінках жіночого роду однини: (Н) зворотна адреса — (Д) зворотній адресі — (М) у зворотній адресі Такий же термін використовує Вікі.


2

Орфоепічний словник Погрібного (1984р) подає це та похідні слова з подовженим звуком д


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible