New answers tagged

0

Необхідно сприйняти таку концепцію співвідношення зазначених термінів. Двосторонні й багатосторонні правочини є договорами і водночас угодами. Договори й угоди — тотожні поняття. Термін «домовленість» необхідно розуміти як договір чи угоду, якщо такої домовленості досягнуто з дотриманням вимог, встановлених для укладання договору. Таким чином, не кожний ...


Top 50 recent answers are included