Для запитань про специфічні слова і терміни, які використовуються в юриспруденції і офіційних документах // For question about words and phrases used specifically in juridical and law practice

Цей тег є підмножиною тегу . Взагалі, таке розгалуження не є заохочуваною практикою, але винятковість саме юридичної тематики ґрунтується на тому, що ціна помилки при неправильному оформленні юридичних паперів може бути досить високою.