15

«Словник української мови» в 11 томах (1971) Каже, що доня — пестливе, а донька — розмовне. ДО́НЯ, і, ж., пестл. Те саме, що дочка́. ДО́НЬКА, и, ж., розм. Те саме, що дочка́. ДОЧКА́, и, ж. 1. Особа жіночої статі стосовно до своїх батьків. <…> Відповідно в офіційних документах доречніше застосовувати дочка. «Словник української мови» в 20 томах (2010) ...


9

TL;DR: уклада́ння — це іменник на позначення дії, а укла́дення — на позначення події. Морфологія Питома морфологія української мови передбачає, що від більшості видових пар¹ дієслів можна сформувати по три віддієслівні іменники, що позначають дію, подію та наслідок. Віддієслівний іменник на позначення дії — це, власне, процес виконання цієї дії; —//— події ...


7

Не знаю щодо широкого вжитку, але ім’ярек використовували: Поїзд генерала (ім'ярек) — Микола Хвильовий в новелі "Кіт у чоботях" ...промовляв голова комнезаму (ім'ярек) Херсонської губернії... — Остап Вишня у збірці "Літературно-мистецькі усмішки" «Я, ім’ярек, ознайомився з ділом і вважаю слідство закінчене. Більше нічого не маю додати». —...


7

Усталеного позначення, наскільки мені відомо, немає. Різноманітні установи і ЗМІ використовують різні замінники: Петренко Володимир Іванович Іванов Іван Іванович ще один Іванов Іван Іванович Петров Сергій Іванович Іванов Петро Сергійович Тощо


6

Відповідаючи на це питання, слід, на мій погляд, розглядати два аспекти: мовний і юридичний. Щодо першого звертаємося до СУМ (цитуємо тільки контекстуальні значення): ТОВАРИ́СТВО, а, сер. 5. Організація, об'єднання людей, які ставлять перед собою спільні завдання, мету, програму дій і відповідно діють для їх виконання, здійснення. СПІ́ЛКА, и, жін. 2. Об'...


6

СУМ-20 має таке означення (цікаво що порядок значень також змінено у порівнянні з СУМ-11): ВИ́ЇМКА, и, ж. 1. Невелика заглибина, западина в чому-небудь. 2. Інструмент, яким роблять заглибини в продуктах або кулінарних виробах. 3. юр. Вилучення предметів і документів при обшуку, перевірці, дослідженні. Обшук і виїмка в приміщеннях, що їх займають ...


4

Перш за все, традиційно звертаємось до Словника української мови в 11 томах (1970–1980). Окрім того, що, як правильно зазначив автор запитання, винаймати тлумачиться через наймати, слід звернути увагу на позначку діал. до цього слова. ВИНАЙМА́ТИ, аю, аєш, недок., ВИ́НАЙМИТИ, млю, миш; мн. ви́наймлять; і ВИ́НАЙНЯТИ, йму, ймеш, док., перех., діал. ...


4

Якщо говорити про сучасне юридичне розуміння цих термінів, то "договір" та "угода" є тотожними, а термін "правочин" ширшим за ці два. Цивільний кодекс Української РСР 1963 року (який діяв до 2004 р.) не містив поняття "правочину", а послуговувався замість нього терміном "угода" (див. Главу 3, "Угоди"). Останню було визначено так: Стаття 41 ЦК УРСР. ...


3

Дія-подія-наслідок. СУМ неправильно стверджує, що усі три слова звірення, звірення та звірка — «Дія за значенням звірити/звіряти». Насправді, -яння — дія, -ення — подія, - (без суфіксу) — наслідок. Маю припущення (не перевіряв), що у слові звірка суфікс -ка зʼявився для уникнення збігу зі словом звір (тварина). Згідно ДСТУ 3966:2009 (див. також тут), Слова, ...


2

В шаблонах офіційних документів зустрічаються: Іванов Іван Іванович Петров Петро Петрович Сидоров Сидор Сидорович В жартівливому контексті вживаються такі загальні імена: Вася/Василь Пупкін (Зробив це якийсь Вася Пупкін); Пушкін (Ну і хто за тебе уроки вчитиме - Пушкін?); Папа Римський (Ну і хто за це буде робити - Папа Римський?).


2

Відповідь на це питання можна знайти в болзі професора Пономарева, цитую: Друге: слів "очільник", "відтерміновувати", "меседж" немає в словниках. Чи є вони в мові, - запитує слухачка. Кожна мова розвивається. У ній весь час з'являються нові слова для понять, які ще не мають назв, або ці нові слова розширюють синонімічні гнізда. ...


2

Це слово доволі недавно прийшло на терени України, тому не дивно, що у СУМі-11 його немає. Проте СУМ-20 вже подає: ВІНТА́Ж , у́, ч. 1. Речі минулих років, зібрані в колекції (одяг, взуття, вино і т. ін.). Вінтаж тим і цінний, що ексклюзивну дизайнерську, неймовірно дорогу річ із колекцій минулих років можна купити досить дешево (із журн.). 2. ...


1

З вікіпедії Термін (час): Законодавчо зафіксоване розділення Норма ч. 1 ст. 251 ЦК України визначає строк як певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Відповідно до ч. 2 цієї статті законодавець вводить поняття терміну як певного моменту в часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible