New answers tagged

1

Є спонукальне "давай-но", навіть у правописі згадується: § 33.Частки ... 3. Через дефіс пишуться: а) Частки бо, но, от, то, таки, коли вони виділяють значення окремого слова: іди́-бо; дава́й-но; ті́льки-но; так-о́т, як-о́т; отаки́й-то, сті́льки-то, ти́м-то, я́кось-то; важки́й-таки, все́-таки, діста́в-таки, та́к-таки. Приклад використання - вірш ...


0

Якихось відчутних проблем з наказовим способом дієслова московська мова не має, просто форма першої особа мн. імперативу там ідентична з формою індикативу (як і в низці інших мов). Дієслівна форма давай(те) в обговорюваній функції віддавна (принаймні від 19-го ст.) присутня в українському мовленні. Що її потрібно звідти усувати - це ще слід довести. Те, що ...


3

У «ГРАК» я, загалом, бачу: і «одна справа <…>, а інша <…>»: Одна справа — взяти готове, а друга — їхати за цим самому, їхати в далекий степ, де можна зіткнутися з якимсь татарським загоном і попасти в сирівці, — це не проста справа. // Андрій Чайковський, «На уходах», 1921. і «одна річ <…>, а інша <…>»: Я знаю, що воно природно, конечно, —...


Top 50 recent answers are included