Skip to main content
13 votes
Accepted

Як правильно вживати/наголошувати слово "тато" в множині та різних відмінках?

Згідно з чинним правописом, правильно відмінювати слово "тато" в множині так: н. та́ти р. та́тів (тат) д. та́там зн. та́тів (тат) ор. та́тами м. на/у та́тах кл. та́ти Оскільки в словниках є ...
Kyrylo Yatsenko's user avatar
9 votes
Accepted

Родовий відмінок множини слів на -шшя, -жжя, -ччя

Коротка відповідь За правилами відмінювання — протиріч, але підборідь, знань Також пропонують варіант — протиріччів Довга відповідь Що таке «протиріччя»? Це іменник середнього роду з збірним ...
Be Brave Be Like Ukraine's user avatar
7 votes

Родовий відмінок множини слів на -шшя, -жжя, -ччя

Це орфограма «Вживання м’якого знаку». Офіційний сайт української мови пише: М'який знак ставиться лише після букв, що позначають зубні (д, т, з, с, ц, л, н), якщо ці приголосні вимовляються м'яко: ...
Yellow Sky's user avatar
  • 5,782
3 votes

Genitive Ending for Second Declension Singular Masculine Inanimate Nouns

Here is a good article on this topic in the Ukrainian language. And, just in case, here is about Second Declension. About question and from this good article, when use -a, -я: The names of persons, ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
2 votes
Accepted

Wiktionary, Ukrainian nouns, alternative emphasis

Дівча́та is correct, ді́вчата is dubious I personally have no doubt that дівчина allows two emphases: ді́вчина and дівчи́на – still ді́вчина is more common. Some references: Both R2U and E2U online ...
Sasha's user avatar
  • 26.6k
2 votes

What's the general declension for neuter words ending in -е?

Nouns of neutral gender may belong either to the second or to the fourth declension Here you can find an example of declension Neuter nouns Case Singular ...
Patlatus's user avatar
  • 613
2 votes

Determining the declension of an unknown word

Nouns with no ending: masculine ⟶ 2nd declension; feminine ⟶ 3nd declension. Nouns ending with -я: masculine and feminine ⟶ 1st declension; neuter: ⟶ maybe 2nd declension, ⟶ maybe 4th declension. ...
Sasha's user avatar
  • 26.6k

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible