29

Безумовно, це білоруська. З санскритом стільки ж спільних слів, як і з давньогрецькою, тобто не дуже багато, просто всі ці мови належать до однієї мовної сім’ї, індоєвропейської. Про ступінь близькости української до инших словʼянських мов є цікаве відео, де Костянтин Тищенко, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка та доктор ...


11

Take a look at this nice answer by Sassa NF Це є наслідком реформ правопису. ї з'явилось в українській мові в 19-му столітті та цілком замінило старослов'янську літеру ѣ. Я точно не знаю, але здається того часу це було зроблено для передачі власного звуку, притаманного ѣ. Нехай це вас не дивує, бо ѣ промовлялось як є в Новгороді, але швидше за все ...


11

Actually at the Mongolian time there were no Ukrainian language - it was Old East Slavic, which later split into different languages including Ukrainian. Also I'm not sure that it is correct to search for Mongolian borrowings, possibly it is more correct to search for Turcisms. According to this article many turkisms were included in Ukrainian during 13-14 ...


10

Походження східнослов'янських мов досить добре дослідив Юрій Шевельов. Його визначні праці в цьому напрямку: A Prehistory of Slavic. The Historical Phonology of Common Slavic. Heidelberg (Carl Winter Univer-sitatsverlag), 1964 і New York (Columbia University Press), 1965. / переклад відсутній? A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg (...


10

У «Словнику української мови» Бориса Грінченка маємо до сотні слів з початковим и (щоправда, разом із похідними). Сучасні словники не фіксують жодного слова з початковим и, хоча реально вони вживаються в мові (дієслово икати, вигук ич, роман В. Дрозда (1939—2003) має назву «Ирій». У Тараса Шевченка: "Гуси, гуси білі в ирій полетіли", "Посип индикам, ...


9

Є кілька країн (у широкому значенні цього слова), які протягом ХХ століття в українській мові принаймні офіційно змінили назву на таку, яка ближча до тамтешньої мови й тамтешнього найменування країни, наприклад: Персія > Іран Киргизія > Киргизстан Башкірія > Башкортостан Татарська республіка > Татарстан Марійська республіка > Марі-Ел Якутія &...


9

На додачу до відповіді Chizh про перші використання «ї» як окремої літери. За твердженнями з російської Вікіпедії, які однак не підтверджені джерелами, така форма («і» з двома крапками) іноді використовувалася ще в церковнослов'янскому та «гражданському» (початок XVIII ст.) письмі, хоча не мала там особливого значення (використовувалась просто як інший ...


8

Що називати "давньоруською" мовою - окрема тема для обговорення і суперечок. ;) Але ось цікава стаття про що в українській зберіглося від праслов'янської: http://litopys.org.ua/pivtorak/pivt05.htm Цитую уривок звідти: "Оскільки переважна більшість української етномовної території збігається зі східним ареалом слов'янської прабатьківщини, цілком природно, ...


7

Я не знаю, наскільки це стосується розмовної української, але відскановані газети/журнали/книги є. (Я неодноразово натрапляв на різні матеріали під час користування пошуком, але більшість, на жаль, не пам'ятаю. Буду, можливо, поступово доповнювати цей перелік, якщо на щось натраплю знову. Закликаю інших робити те саме — це wiki-відповідь.) Отже, матеріали, ...


7

Грінченко цитує цілу купу слів. Приведу декілька для прикладу, що вживалось перед багатьма приголосними, не тільки н, або р: ива, идол, ижиця, икати, имберь, инаково, иньший (зверніть увагу на наявність м'якого знаку; Грінченко не згадує, а у Грушевського є), иржа, искра, та багато інших.


6

Щодо нормативності, гадаю, що ви зрозуміли, що слова на кшталт "инший", не є нормативними, не потрібно на іспитах або під час ЗНО перевіряти їх нормативнисть. Даю декілька посилань на класиків: П. Куліш, "Чорна рада", 1857. Т. Шевченко, 1867 Байки, дарунок малим дітям, 1864 Але ще раз нагадаю, що в 19 сторіччі були різні способи записувати i, и та ї.


6

Взагалі, Бабай хоча має тюркське походження, але значення "злий дух" — слов'янського походження. Вважається що таке значення слово отримало через те що татарами лякали дітей. У татарські мові Бабай це просто "дідусь". Ще існує гіпотеза що Баба Яга також походить від "Бабай ага" — "старий пан". Щодо інших міфологічні істот — їх багато (наприклад дідько), ...


5

На додачу до того, що я писав в коментарі (що я абсолютно не впевнений, що бабай є не українським): Во́ва — дитячий варіант слова «вовк». «Словарь української мови» Бориса Грінченка: Во́ва, -ви, ж. Дѣтск. Волкъ: все страшное; бука, нелюдимъ. <…> В інших словниках. Хо́ха Словники: «Словник української мови» в 11 томах: ХО́ХА, и, ж. Міфічна ...


4

«Бритванка» – це деко, лист, листик, посудина виготовлена зі скляного чи керамічного листа із загнутими краями та невисоким бортиком, для смаження та випікання їжі; форма для випікання хліба в печі. Вочевидь, це слово запозичене з польської, від brytfanna [brɨtˈfãnːa], значення те саме. Польске ж brytfanna, в свою чергу, теж є запозиченням з якогось ...


4

З точки зору лексики найближчою до української є білоруська (84% спільної лексики), потім польська (70% спільної лексики), словацька (68% спільної лексики) та на четвертому місці — російська (62% спільної лексики).


4

На додаток до відповіді Yellow Sky, на думку ще спадає Мумбаї та Ченнаї, що називались Бомбей та Мадрас до 1995 року, але зі зміною назв міст Індією, в українській мові ці назви також змінилися.


4

Історична фонологія української мови (Юрій Шевельов) ¬ § 13. Потрактування ě (в т. ч. § 13.7). Розвиток звуків літери ѣ в українській мові виглядає дещо таким чином: eā > ea > ie > iė > ė Шевельов також вважає привабливою гіпотезу про те, що можна побудувати узагальнене представлення лінії розвитку цього звуку відразу для декількох мов (а не ...


3

Є хороша книга на тему української транслітерації церковно-слов'янських текстів Ганни Куземської, яка є у вільному доступі: Якою мовою молилася давня Україна: Правила української транслітерації церковнослов’янських текстiв Там є потрібний вам розділ: Лiтеру ѣ транслiтерують переважно як i: вѣршъ /вiрш/, гнѣвъ /гнiв/, человѣкъ /человiк/, стрѣлы /...


3

Читала, що вимова звуку, записуваного з допомогою «ѣ», розділилася на і на є близько X століття. (Якщо так неправильно висловлюватися, то я б це назвала «як вѣра стала віра на одних територіях і вєра на інших», а якщо хочеться уявити собі звучання вѣра, то з тих двох треба вивести середнє). Донедавна вважала, що це було у «Походженні слов'янської ...


3

Пишу цю відповідь як покажчик, повідки я докопав, і звідки хочу відштовхнутись, покращити розуміння питання. Починається все з теорії розвою конкретної мови. Сюди включають географічні та історичні особливості існування нації: хто були сусіди (задає тло для запозичень), хто мігрували через територію заселення, як змінювалась територія заселення, хто ким ...


2

Иншомовні слова § 88. F, Ph, Th F і ph передаються літерою ф: фабрика, факт, фартух, фах, фаянс, федеративний, фейлетон, фігура, форма, фуга, футляр, офіційний, реформа; ефемерний, катастрофа, корифей, фараон, фізика, фізіологія, філософія, флегматик, фонетика, фосфор; Флоренція, Франція; Філіппіни, Фінікія; Лонгфелло, Фірдоусі, Фаон. Th залежно ...


2

Апостроф § 6. Апостроф Роздільність вимови я ю є ї та попереднього твердого приголосного позначається апострофом. Апостроф пишеться перед я ю є ї: Після губних приголосних б п в м ф: бʼю, пʼять, пʼє, вʼязи, у здоровʼї, мʼясо, румʼяний, тімʼя, мерефʼянський, Вʼячеслав, Стефʼюк. Примітка. Апостроф не пишеться, коли перед губним ...


2

За якими ознаками визначають історію походження слів, запозичень з інших мов? Мені суб'єктивно здається, що основною опорою є авторитет тих чи інших дослідників. Бо людина без справді широкого і глибокого знання мов, не обробивши значну кількість інформації і джерел, не може висувати вірогідні гіпотези. А таких людей одиниці. Тобто є окремі «стовпи», на ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible