New answers tagged

1 vote

Відповідник до англійського "pose estimation"

Гадаю, що тут відповідником може бути простий переклад фрази з урахуванням того, що під оцінюванням мається на увазі передбачення трансформації об'єкта від заданої користувачем відлікової пози (звідси)...
Yola's user avatar
  • 10.8k

Top 50 recent answers are included