1 vote

Як правильно передавати українською мовою російські імена?

Переклад російських імен на українську § 144. Слов’янські прізвища та імена Основні правила правопису прізвищ та імен інших слов’янських народів такі: Білоруські та російські імена за традицією не ...
Roman Mikhol's user avatar
  • 1,311

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible