New answers tagged

1

В інших подібних джерелах є множина слова випадання. Просто її не використовують, неможливо знайти приклад його використання у множині. Дії та процеси вживають в однині. Слово не приживається і не використовується, коли звучить неприродно для самих носіїв мови або просто з непотрібності, нелогічності, коли рука або язик самі не тягнуться сказати речення: &...


Top 50 recent answers are included