New answers tagged

0

Вітрівка є правильним варіантом вживання через закритий склад (о вживається у відкритих складах)


Top 50 recent answers are included