Skip to main content

New answers tagged

1 vote

Чи слова "другий" та "друзі" походять від спільного кореня?

Щодо етѵмолоґії нічого нового не додам, лише підкину оціфровану версію ЕСУМ:а від Гороха. Там чимало думок, але оберу підтверджені і основні тези: із сполучень типу стсл. дроугъ, дроуга розвинулися ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar

Top 50 recent answers are included