A message from our CEO about the future of Stack Overflow and Stack Exchange. Read now.

Число — ґраматична катеґорія, що вказує на кількість предметів, про які мовиться в реченні.

Числа в українській мові

Число переважно виражається за допомогою закінчень в багатьох частин мови

history | excerpt history