New answers tagged

1 vote

Чи є питомою форма "приїжджати"?

Чергування приголосних в особових формах дієслова Іноді при творенні або змінюванні слів виникає збіг двох приголосних, який важко вимовляється. Тоді, як правило, попередній приголосний уподібнюється ...
Roman Mikhol's user avatar
  • 1,311
-2 votes

Чи є питомою форма "приїжджати"?

Обидва варіанти є питомо українськими. Але принагідно скажу дещо про формулювання питання: насправді "приїздити" — це теж недоконаний вид. Ось перший же приклад, який дає ГРАК: "Правда, ...
Maksym Kozub's user avatar
2 votes

Чергування приголосних у топонімах (назви міст тощо)

Коротко. Основе закінчення — ~і, а тому з чергуваннями приголосних. Втім можна писати з ~у і навіть ~ові, що без чергування приголоснних, але це не рекомендовано. Тут чергування приголосних залежні ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar

Top 50 recent answers are included