Skip to main content
3 votes
Accepted

Чергування приголосних у топонімах (назви міст тощо)

Коротко. Основе закінчення — ~і, а тому з чергуваннями приголосних. Втім можна писати з ~у і навіть ~ові, що без чергування приголоснних, але це не рекомендовано. Тут чергування приголосних залежні ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
2 votes

Чи є питомою форма "приїжджати"?

Чергування приголосних в особових формах дієслова Іноді при творенні або змінюванні слів виникає збіг двох приголосних, який важко вимовляється. Тоді, як правило, попередній приголосний уподібнюється ...
Roman Mikhol's user avatar
  • 1,384

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible