New answers tagged

2 votes

Вислови подібні до "this is not the web page you are looking for" українською

Обікрали... ограбили... Пропала сторінка! Краще смерть, ніж така потеря! Карпенко-Карий, "Сто тисяч"
Physmatik's user avatar
  • 456
0 votes

Звідки пішов вислів "марна праця хлібороба"?

Марна праця Фразеологізм "марна праця" означає виконання якоїсь безглуздої марної роботи і вживається, коли спостерігач бачить якусь беззмістовну діяльність, що не приносить жодної користі ...
Roman Mikhol's user avatar
  • 1,121

Top 50 recent answers are included