Skip to main content

Для запитань про сталі вирази — словосполучення, в яких принаймні одне слово строго фіксоване і не може бути замінене синонімом // For questions about phrasemes — phrases or clauses which contain at least one element that is fixed and can not be replaced by a synonym

Фразеологізм — семантично пов'язане сполучення слів, яке, на відміну від подібних до нього за формою синтаксичних структур (висловів або речень), не виникає в процесі мовлення відповідно до загальних граматичних і значеннєвих закономірностей поєднання лексем, а відтворюється у вигляді усталеної, неподільної, цілісної конструкції. Ще його називають «Крилатим висловом» — Wikipedia

Для потреб цього сайту, ми не робимо різниці між фразеологізмами і , , , , хоча з точки зору лінгвістики, така різниця існує.


A phraseme, also called a set of thoughts, set phrase, idiomatic phrase, multi-word expression, or idiom, is a multi-word or multi-morphemic utterance at least one of whose components is selectionally constrained or restricted by linguistic convention such that it is freely chosen. — Wikipedia

For the purposes of this site, we make no difference between and , despite the fact that there is a difference from the linguistic point of view.