Skip to main content

New answers tagged

2 votes

Йотація при збігу голосних

Так, словянські [і не лише] мови взагалому не любять гіатус чи зïяння — наукове визначїннє згаданого вами виразу як збіг голосних звуків. Про всяк зазначу, що це стосуєʼся збігів не лише всерединї ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar

Top 50 recent answers are included