Skip to main content
1 vote

Чому є слово «край», яке, якщо додати суфікс «-ина» утворює слово «країна», у якому «и» вимовляється як «і»?

Було би непогано зазначити джерела, котрі твердять про вимову ї як йі в цьому випадку. Декотрі особи зазначають, що в цьому випадку, де є протиславлення між ґрупами твердою і іншими, і і ї ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible