28

Оптимальним є ʼ (U+02BC MODIFIER LETTER APOSTROPHE) Це дозволяє відрізнити у документах та файлах український апостроф від символу ' U+0027 APOSTROPHE, "прямого" апострофу з ASCII, який має багато інших використань і значень у різних випадках, зокрема використовується у мовах програмування для позначення меж рядка (не доведеться екранувати кожен апостроф). ...


18

На жаль, ситуація не така однозначна, як стверждує int_ua. Юнікод і світ Є три апострофоподібні символи: |–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––| |Умовний| Код |Виг|Назва |Юнікодна категорія| |номер* |Юнікоду|ляд|(і переклад) |(і переклад) | |–––––––+–––––––+––...


16

Окремо. Аргументи: В прикладах у правописі (§ 42.1) — окремо. Так, ці приклади ілюструють трішки інше, але прецедент є. Можна подивитися друкований варіант правопису (щоб переконатися, що це не дефекти оцифрування). Отут (дякую, Artemix'е, за коментар) дуже слушний аргумент: немає правил, які би предписували відділяти скорочення слів (у більшості випадків, ...


9

До відповіді Sasha хотів би додати що використання пробілів не регулюються правописом, тому що терміну "пробіл" (чи "прогалок") у правописі немає. Використання пробілів (і взагалі їх існування) це особливості друкарсько-видавничого процесу і те, як вони використовуються описано у документах що стосуються створення друкованих текстів. А саме — це ...


7

Оскільки мова йде про графічне вираження літери (зображення), а не про ящики чи про групу клавіш клавіатури, то потрібні нам слова, ймовірніше, мають відношення до письма. Письмо — система графічних знаків української писемності. Цю систему ще називають українською графікою або просто графікою. Літери сучасної графіки бувають великі й малі. ЕСУ З. ...


6

Текст "Lorem ipsum" завоював свою популярність не лише через те, що є достатнім набором слів, а й через те, що є панграмою. Панграма - це текст, який вміщає в собі всі літери абетки і тому ідеально підходить для перевірки шрифтів на сторінці. Для української мови панграм існує чимало. Наприклад: З'їв аґрусу — та ягода цілюща б'є жах інфекцій шипучим «ь» ...


6

Цей офіційний посібник зазвичай називається український правопис й зазначає, що слід користуватися українською пунктуацією Український правопис. — К.: Наукова думка, 2015. — 288 с. └ § 124. Лапки (« ») У лапки беруться: Цитати, причому й тоді, коли цитата входить у середину речення як його складова частина: ...Усім нам, працівникам ...


6

До попередніх відповідей можу додати, що в другий половині 80-х на курсах діловодства та машинного друку вчили, якщо ініціали попереду прізвища, прогалок не ставити, якщо навпаки - треба, прогалок між ім'ям та по батькові в ініціалах не ставити, тобто: Л.П.Косач Косач Л.П. Зараз написання розшифрування підпису регламентується ДСТУ 4163-2003 Скани з книги "...


6

Щодо українських документів та рекомендацій, є посібник Партико 3. В. Загальне редагування: нормативні основи. (Навчальний посібник. — Л.: ВФ Афіша, 2006., с. 277) Ось, що в ньому сказано: Цитати можна виділяти трьома способами: а) за допомогою лапок; при цьому, коли всередині цитати є інші лапки, їх подають у такій послідовності: «хххх "...


4

Цікава дискусія і голосування свого часу були на LOU - Який апостроф робити основним для української розкладки?. Наразі 21 сторінка. Також там було голосування і голоси розподілились так: U+02BC (ʼ) - 33 (43.4%) U+0027 (') - 21 (27.6%) U+2019 (’) - 22 (28.9%) Ось домен із одного апострофа ʼ.ua


4

Одразу чесно скажу, не можу віднайти весь мережевного ДСТУ на затвердженому іменці. Але деякі посилання на нього маються на Вікіпедії. Відповідно до пункту 6.15 ДСТУ 3651.1-97 позначення одиниці треба розташовувати в одному рядку з числовим значенням величини, без перенесення на наступний рядок. Між числом і позначенням одиниці залишають проміжок. Тому ...


4

Це не зовсім правильний підхід до перекладу, оскільки ми фактично намагаємося «натягнути» переклад термінології з однієї предметної області в іншу… Але E2U пропонує такі переклади для aspect ratio в інших предметних областях (а aspect ratio використовується як синонім до aspect value у вашому контексті): співвідношення (розмірів) формат (екрана, зображення, ...


4

Якщо шукати "нейтральний" термін, що не має "спеціального" походження, то для більшості людей-неспеціалістів достатньо того що є "великі" і "малі" літери. Абстрагувати цю відмінність окремим словом для звичайного вжитку (тобто для пересічного користувача) немає ніякого сенсу. Навіть у правописі це поняття не абстраговане. Отже, намагаючись знайти абстрактне ...


3

Lorem ipsum – назва класичного тексту-«риби». «Риба» – слово з жаргону дизайнерів, що позначає умовний, часто безглуздий текст, що вставляється в макет сторінки. Lorem ipsum являє собою спотворений уривок з філософського трактату Цицерона «Про межі добра і зла», написаного в 45 році до нашої ери латинською мовою. Вперше цей текст був застосований для набору ...


1

Виходячи з цього All fonts have an aspect ratio (or value). Font aspect values are calculated by dividing the lowercase x-height of the font by the font size. Пропоную x-пропорція. Також можна використати просто аспектне значення.


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible