New answers tagged

-1

merge code - стулити код Стуляти - наближаючи впритул одне до одного, щільно з'єднувати (предмети або краї предметів)


1

Злиття коду У значенні порівняння і об'єднання, коли фінальний варіант матиме всі ознаки кожного з окремих об'єктів злиття. Адже не можна виконати merge файлів, версій або гілок, якщо однакові параметри матимуть різні значення, в такому випадку виникатиме конфлікт і злиття неможливе.


0

Значення слова stem a stem - a central part of something from which other parts can develop or grow, or which forms a support. the part of a word that is left after you take off the ending Стовбур - Основна наземна частина дерева або куща, від якої ростуть гілки. Основа - Нижня опорна частина чого-небудь (будівлі, споруди, ...


Top 50 recent answers are included