We’re rewarding the question askers & reputations are being recalculated! Read more.
4

Якщо говорити про сучасне юридичне розуміння цих термінів, то "договір" та "угода" є тотожними, а термін "правочин" ширшим за ці два. Цивільний кодекс Української РСР 1963 року (який діяв до 2004 р.) не містив поняття "правочину", а послуговувався замість нього терміном "угода" (див. Главу 3, "Угоди"). Останню було визначено так: Стаття 41 ЦК УРСР. ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible