7

Мабуть, я погарячкував з попередньою відповіддю. З одного боку, слово «покажчик» (враховуючи майже безперервне вживання з 1895 року) ніяк не можна назвати нерідним для української мови. З іншого боку, мова змінюється, із часом виявляються нові закономірності і вона теоретично може з часом позбуватися слів, що робили її менш послідовною. Тож можливість, що ...


6

Для з’ясування таких питань чудово підходить Інверсійний словник української мови, в якому слова розташовано в алфавітному порядку не за першими, а за останніми літерами слова. Слова, що закінчуються на -чик там знаходяться на ст. 460–462. Хоча більшість із цих слів дійсно є зменшувальними формами, та є й инші випадки. Зокрема, є слова, в яких -чик колись ...


5

Ви не можете перекладати суфікси окремо. Зовсім не можете. Тому що суфікси — це не те, що перекладачі перекладають окремо. Переклад суфіксів — це не правильний спосіб перекладання слів. Як вже було багаторазово доведено науковцями, переклад окремо суфіксів не дозволить вам перекласти слово. Не кажучи вже про передачу сенсу цілого речення. Переклад суфіксів — ...


4

Суфікс насправді -ук, та коли слово записане в чинному правописі, графічно виокремити цей суфікс досить складно. В таких випадках на пригоді стає практична транскрипція кирилкою, чи просто МФА: Практична транскрипція: [зміj-'ук-а] / [змій-'ук-а] МФА: /zmij-'uk-a/


3

Багатоходівка, багатоходівочка «Словники України on-line» від УМІФ містять слово багатоході́вка. Знаходить декілька траплянь цього слова й корпус «ГРАК»: Це своєрідне колективного авторства фентезі з розбудованими й вишуканими багатоходівками, непролазними хащами макро- і мікрорівневих стосунків між угрупованнями, «командами» та окремими «лідерами», не ...


2

Про наростка -енн- можна читнути ві проєктному правопису 1999 року. Він хоч далеко не чинний, але непогано розкриває суть. § 26. Прикметникові і дієприкметникові суфікси Прикметникові суфікси -анн-(ий), -енн-(ий), які вживаються для підкреслення найвищої міри ознаки, пишемо з двома н: невблага́нний, нездола́нний, неоціне́нний, несказа́нний, нескінче́нний, ...


2

Норми української літературної мови · Олекса Синявський § 101. Наростки дієслівні: значіння і їх вживання 5. ‑ува‑, ‑юва‑ (‑у‑, ‑ю‑) — дуже поширений в українських дієсловах наросток з різним значінням: а) в дієсловах недоконаних від іменникових і прикметникових пнів: дарувати (дарую…), порядкувати, мурувати, горювати…, часто, між іншим, на означення того, ...


1

Це, мабуть, не найкращий варіант, але як крайній захід: Непоширений суфікс -ал- позначає осіб за їх діяльністю, а також указує на предмети і явища. Загальна кількість іменників із цим формантом становить 23 одиниці. При різних семантичних ха-рактеристиках суфікса він має лише одну наголосову в складі 8 назв істот: індивід/у/áл, мед/персон/áл, принцип/áл, ...


1

Я вважаю, що це запитання цілком зрозуміле. Автор має на увазі, що канонічна форма дієприкметника формується із дієслова заміною суфікса -а(ти)/-я(ти) на -уч(ий)/-юч(ий). Але є дієслова, що мають канонічну форму з суфіксом, який зазвичай позначає протяжність дії -увати/-ювати (відсутня форма «хвиляти»), і цим самим вводять автора в оману. Власне, це і є ...


1

Після відповіді Анатолія звернувся, до автора редагування на Вікіпедії: Тут ви вжили термін обезрозмірнити, а також безрозмірні змінні. Звідки ці терміни. Мені дивно чути префікс обез- зазвичай кажуть зне-. Питання виникло тут. --Igor Yalovecky (обговорення) 10:06, 21 червня 2018 (UTC) Не знаю звідки. Так говорять у моєму середовищі. Проти «знерозмірити» ...


1

Вікіпедія стверджує, що є таке поняття як "обезрозмірення", Для чисельного розв'язування фізичних задач, фізичне рівняння потрібно спочатку обезрозмірити, тобто ввести нові безрозмірні змінні. Такі змінні зазвичай одержують, ділячи певну фізичну величину на її характерне значення. див. статтю Рівняння#Особливості рівнянь фізики, що англійською і буде ...


1

Той-таки дядько написав мені відповідь на те, що тут написано, ось вона: Коротко. В словниках є і показник, і покажчик [у сенсі показатель]. Другий – помилка. Але користувачі на тому сайті можуть спробувати вивести появу такої конструкції покаж+чик. Як з’являється показник: показувати, показ, показник. Хай виведуть такий ряд для покажчика ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible