Skip to main content
2 votes

Чи варто вживати слово "включати"?

Наразї ҐРАК (версії 17) подаєʼ перші вжитки таким чином: включити: 1920 Деклярація 2-го грудня 1919 року Варшавської дипльоматичної місії, яка включила фактичну відмову від Галичини, якісь туманні, ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
1 vote

Ухвалити чи прийняти закон?

Законодавчий процес - це нормативно регламентована процедура ухвалення закону, яка складається з певніх стадій – самостійних, логічно завершених етапів і організаційно-технічних дій: ✓ Внесення; ✓ ...
Roman Mikhol's user avatar
  • 1,384

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible