13 votes
Accepted

Difference between "i", "й" and "та"

Functionally, all three are very close and can be used interchangeably. "І" vs. "Й" The rules of vowel harmony apply. They are listed in numerous places, but let me simplify it a bit. (Warning, this ...
user avatar
  • 14.2k
12 votes

Difference between "i", "й" and "та"

The choice of і/й is mostely euphonic. Use i: At the beginning of a sentence before a consonant sound: І тоді він сказав ... - "And then he said ..." and after a pause marked with a punctuation sign: ...
user avatar
  • 5,574
8 votes

Різниця між «хоч» і «хоча»

В поданому Вами прикладі хоч є часткою, а саме видільною (чи підсилювально-видільною). Про це, наприклад, каже сайт "Офіційний сайт української мови": Частки, які надають окремому слову чи групі ...
user avatar
3 votes
Accepted

Як правильно добрати сполучник: вищий "чим", "ніж/аніж" або "за"?

Перш за все слід звернути увагу, що за інформацією, яку вдалося відшукати, зокрема, в таких джерелах: Посібник "Українська мова" з ресурсу Електронні посібники ВНТУ, Онлайн-курс "ЛАЙФХАКИ З ...
user avatar
3 votes

Значеннєва різниця між "через те що" і "тому що" як переклад "because"

Не певен, чи є якесь правило стосовно цього, але (Через те\Завдяки тому) що (причина), (наслідок) (Оскільки\Позаяк\Так як) (причина), (наслідок) Пояснює спочатку причину, а потім наслідок у одному ...
user avatar
1 vote

Difference between "i", "й" and "та"

Ось тут ті самі правила милозвучності вживання і, й, та. Вони викладені простіше й українською мовою. Мене вже з тиждень дістає питання - коли який сполучник треба писати. Мабуть також варто ...
user avatar
  • 1,992

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible