New answers tagged

3

У словниках дійсно мало інформації щодо цього слова, тому насмілюся озвучити свою думку з цього приводу, адже це слово постійно вживається принаймні у мене на роботі. Я вважаю, що в даному випадку можна вдатися до аналогій. Наприклад, англійське слово manipulate перекладається на українську як маніпулювати. Тому особисто для мене природнім є перекласти ...


Top 50 recent answers are included