Skip to main content
2 votes

Роз'яснення щодо "вторий"

Словник староукраїнської мови XIV — XV ст., Ⅰ том, 204 сторінка. ВТОРЫЙ, УТОРЫЙ числ. (7) другий (6): ѹчинили єсмо имъ границю повыше манастырѧ, свѧто(г) михаила прєзъ крииичину на второ(м)ъ полку (...
michal agapitov's user avatar
2 votes

Чи можна в українській мові сказати одним словом «захід сонця», так як в російській «закат»?

За́гра́ва — сяяння небосхилу під час заходу і сходу сонця. Зірниця - яскраве освітлення горизонту перед сходом і після заходу сонця.
Богдан's user avatar

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible