6

I suggest стилевизначальний as a translation. It's already being used in some scientific articles: Лагода О.М. Худ.-образні особливості костюма в дизайні одягу кінця ХХ – початку ХХІ ст.: Оскільки костюм, як стилеутворююче і стилевизначальне явище, ідентифікатор особистості та його художньо-образні особливості в дизайні... Соколова С. О. Префіксальний ...


3

Гадаю, що російське слово дышащий, переклад якому ви шукаєте прийшло до росіян як відповідник англомовному breathable. Давайте розберемось зі значенням цього слова в англійській мові: Атмосферу, якою можна дихати. Тканину крізь яку може проходити повітря. -able використовують разом з дієсловом, щоб утворити прикметник, який описує щось, що можна зробити. ...


1

Скоротилися Не скоротилися Русанівка → Русанівський (не Русанівківський, Русанівкинський чи Русанівковський) Олешки → Олешківський Жмеринка → Жмеринський (не Жмеринківський, Жмеринкинський чи Жмеринковський) Шостка → Шосткинський Каховка → Каховський (не Каховківський, Каховкинський чи Каховковський) Здається мені, що різниця в тому, що в лівих трьох ...


Only top voted, non community-wiki answers of a minimum length are eligible