New answers tagged

0

М. Коцюбинський зокрема розкривав очі («На віру», 1891): Широко розкриті очі пильно дивились на двері, ухо пожадливо ловило кождий згук в нічній тиші і все одурювало сполохане та роз'ятрене серце.


Top 50 recent answers are included