New answers tagged

4

Припускаю, споглядалисте лише на таблицї — що тут, що нп. від словника УМІФ-а. Основна проблема таких таблиць, же вони переважно заповнені автоматично і з поверхневою перевіркою. Якщо мова про тлум, то згаданий Словник.ua тупо бере з СУМ11, котрий робився руками, а отже є більше довіри, там ж можна побачити приклад (я навмисно повернув назав до віршої форми) ...


Top 50 recent answers are included