New answers tagged

4 votes

Авіаційна (aviation)/планерна (gliding) термінологія

Науково теоретичний журнал [3 (51), 2014 р.] має статтю Українська авіаційна термінологія у лексикографічному опрацюванні [на 93 с., Людмила Халіновська]. Там згадані такі вузькоспеціялізовані ...
user avatar
  • 13k

Top 50 recent answers are included