Skip to main content
12 votes

Як вимовляється "США" (Сполучені Штати Америки)?

Олександр Авраменко, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Технічного ліцею НТУУ "КПІ", у своєму експрес-уроці в програмі "Сніданок з 1+1" ...
Oksana Gubrenko's user avatar
11 votes
Accepted

Як правильно: П.І.Б. чи П.І.П.?

На цьому сайті пише: ПІБ – єдиний правильний варіант скорочення в українській мові. Прізвище, ім’я, по батькові скорочуємо саме так, оскільки скорочення відбувається за першими літерами іменника, а ...
Oksanka S.'s user avatar
  • 7,876
11 votes
Accepted

Використання скорочень "стор." "с." "ст." "стр." "сс." тощо для позначення сторінок у бібліографічному описі книги

Ваші побажання вже враховано. Наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2017 № 40 затверджено Вимоги до оформлення дисертації. Зазначені вимоги визначають структуру та правила оформлення ...
Oksana Gubrenko's user avatar
8 votes

What could "kn." abbreviation stand for?

is there an online list of Ukrainian abbreviations where I could have found this? For example: http://abbrs.info/ Chuzhynoiu: kn. VII describes an edition of a book by Oleksandr Oles'. What does kn. ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
7 votes
Accepted

Скорочення "Всього" та "у середньому"?

Раџу використовувати технічні словники, де можливі такі слова. Наприклад словник Microsoftʼа перекладає так: Avg | Сер. Серед. Срдн (від середнє) Sum | Сум Сума Хоча, як ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
5 votes

Бульвар Л. Українки чи бульвар Лесі Українки?

Хоча багато джерел стверджують, що псевдоніми не можна скорочувати (зокрема посібник М. Лісового «Культура професійного мовлення», зазначений у іншій відповіді і деякі шкількі підручники), але, мені ...
Sasha's user avatar
  • 26.6k
5 votes
Accepted

Бульвар Л. Українки чи бульвар Лесі Українки?

Згідно з книгою М. І. Лісового «Культура професійного мовлення: Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів.», не можна скорочувати: Імена та імена по батькові (крім ...
Maria_Bega's user avatar
  • 3,633
4 votes
Accepted

Як прочитати ЗНО?

Цитую з відео Олександра Авраменка: Є два підходи у вимовлянні абревіатур: Одні абревіатури вимовляють як звуки. Читаємо їх як звичайне слово. Так робимо тоді, коли всередині скороченої назви є ...
P. Vowk's user avatar
  • 11.6k
4 votes
Accepted

Як твориться скорочення імен в українській мові?

Ні, це явище не є зросійщенням, це стовідсотково. В українській мові взагалі багато зменшувальних форм, і, як правильно вказує Вікіпедія, такі форми існують навіть для дієслів («їстоньки»). До того ж, ...
Andre Polykanine's user avatar
3 votes

Як твориться скорочення імен в українській мові?

Я не бачу підстав вважати, що традиція вживати скорочені (Олесь ← Олександр, Чіпка ← Нечипір), пестливі (Івасик ← Іван, Марічка ← Марія) чи змінені (Ярина ← Ірина) форми імен походить з російської. По-...
Sasha's user avatar
  • 26.6k
3 votes

Іншомовні абревіатури

Уривок з Карабан В. І. «Переклад англійської наукової і технічної літератури» с. 449–450 і Карабан В. І. «Переклад англійської наукової і технічної літератури: Граматичні труднощі» с. 509–511: …...
Sasha's user avatar
  • 26.6k
3 votes

У якому роді узгоджується COVID-19?

Чоловічого. Теорія Іменник ковід закінчується на твердий приголосний [д], що має м'який відповідник [д']. Такі іменники можуть: належати до 2-ї відміни — лише якщо вони чоловічого роду (карбід, ...
Sasha's user avatar
  • 26.6k
2 votes

Чи є коректним вживання абревіатури ВУЗ?

В коментарях доречно підмічено, якщо є слово учбовий отже є і абревіатура. З СУМ-11 УЧБОВИЙ Те саме, що навчальний. Київ тепер є найбільшим культурним центром республіки, в ньому працює Академія ...
Mariia Matskevych's user avatar
2 votes
Accepted

Назва обладнання - асИк чи асІк?

«Правило девʼятки» не розповсюджується на абревіатури і похідні від них слова. А якщо «асик» — слово (відмінюване!), то розповсюджується. На сайті лінгвістичного гуртка при кафедрі сучасної ...
Be Brave Be Like Ukraine's user avatar
2 votes
Accepted

П. І. Б., П.І.Б. чи ПІБ?

Ця абревіатура підпадає під другий пункт § 39 Українського правопису як складноскорочена ініціальна абревіатура, утворена від загального імені. Ця стаття не передбачає написання абревіатур з крапками. ...
muffin's user avatar
  • 1,315
2 votes

Іншомовні абревіатури

Ви будете певно зустрічати суперечливі думки з цього приводу. Європейську Унію ми чомусь називаємо ЄС, здається, загальновживаність в даному випадку діє саме таким чином. Я би відштовхувався від ...
RomAMO's user avatar
  • 21
2 votes

Як перекласти українською латинське слово "VS." (бажано так само у скороченій формі)?

У нас узагалі нема скорочення-відповідника для VS. Це їхнє слово-реалія. Не все можна перенести в українську мову чи з неї в англійську. У кожної мови своя природа і реалії, свої лакуни.
Яна Сергієнко's user avatar
1 vote

Чому °C, а не °Ц?

Градус Цельсія °C °C — це загальноприйнятий символ для позначення одиниці вимірювання температури за шкалою Цельсія, який широко використовується в побуті та медицині. Стаття 5 Закону України "...
Roman Mikhol's user avatar
  • 1,374
1 vote

Як вимовляється "США" (Сполучені Штати Америки)?

Взагалi-то треба казати ЗША. Так вважає, наприклад, доктор філологічних наук Олександр Пономарів. США — це приклад так званого русизму.
عرفات ياسر's user avatar

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible