6 votes

Цитування іншомовного тексту

Цей офіційний посібник зазвичай називається український правопис й зазначає, що слід користуватися українською пунктуацією Український правопис. — К.: Наукова думка, 2015. — 288 с. └ § 124. Лапки ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
5 votes
Accepted

Як відрізнити кореляцію від прикладки?

Це не взаємовиключні речі. Прикладка — це те, яку роль слово виконує в реченні (зазвичай прикладку розглядають як різновид означення). Кореляція (в одному із значень цього слова) — це підвид зв'язку ...
Sasha's user avatar
  • 26.5k
2 votes

Чи можуть бути в одному реченні (та абзаці) різні часи?

Проблема в "ватра в ніч на Івана Купала — це кульмінація"? Але ж тут говориться не про теперешнє, а про цю ніч. Це дорівнює: Величезна десятиметрова ватра — це кульмінація в ніч на Івана ...
oleedd's user avatar
  • 204
2 votes
Accepted

Односкладні речення

Немає, нема - це не особова форма дієслова, а присудкове слово на позначення стану. Якби це була особова форма не має, ми говорили б про ознаки 3 особи однини теперішнього часу. За правилами в ...
Христина Вороніна's user avatar
2 votes
Accepted

Синтаксичний розбір речення. Кількість простих речень в одному складному

Складне безсполучникове речення, перша частина "Туман яром" - просте неповне, друга частина "туман яром" - просте неповне, третя частина "туман і горою" - просте неповне, четверта частина "Сніжок ...
Христина Вороніна's user avatar
2 votes
Accepted

Складні випадки постановки тире у безсполучниковому складному реченні

Насправді, ви практично відповіли на запитання. Це речення цілком підпадає під п.2, а саме, причинно-наслідковий звʼязок між частинами складного речення. Просто на перший погляд не зовсім очевидно, ...
Be Brave Be Like Ukraine's user avatar

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible