New answers tagged

1 vote

Вилка чи виделка?

З огляду на походження, можна чітко ствердити, що вилка — питомо українське слово. Збереження праслов'янського суфікса *dl (*dьl): вагадло, виделка, ковадло, повидло, простирадло, чуперадло (пор. пол....
Денис's user avatar

Top 50 recent answers are included