Для запитань про синоніми (сутямки), слова, схожі або тотожні за змістом // For questions about synonyms, words with similar or equivalent meanings

Синоніми (сутямки) — це слова однієї частини мови, різні за звучанням і написанням, що мають дуже близьке або тотожне лексичне значення.


Synonyms are words belonging to the same part of speech, different by pronunciation and spelling, but having similar or equivalent meaning