Skip to main content
2 votes

"Завади" чи "перешкоди" в контексті радіоелектронної боротьби

перешкода - спеціально створена (станція перешкод). завада - ненавмисна дія (випромінювання атмосфери). придушення - це перед тим, як ріжете курку. подавлення - результат дії перешкод.
ZSU REB's user avatar
  • 21
1 vote

Вилка чи виделка?

З огляду на походження, можна чітко ствердити, що вилка — питомо українське слово. Збереження праслов'янського суфікса *dl (*dьl): вагадло, виделка, ковадло, повидло, простирадло, чуперадло (пор. пол....
Денис's user avatar

Only top scored, non community-wiki answers of a minimum length are eligible